MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

En tredje styringsmodell for NTNU - et forslag (22.1.03, 12:13)

Jeg skriver dette etter allmøte med rektor på IME-fakultetet. Jeg tar rektors ord på alvor, at dette er en reell høring, dvs. at styret ved NTNU virkelig ønsker å få inn nye forslag. Siden mange (inklusive meg sjøl) har sympati for tanken om å komme bort fra to-linje-systemet vi har i dag (heretter kalt "modell 1"), vil jeg foreslå et kompromiss ("modell 3") mellom dagens system og det foreslåtte hvor ledere på alle nivåer er utpekte ovenfra ("modell 2").

Men la meg først understreke at hvis jeg ble tvunget til å velge mellom å beholde dagens system og styrets foreslåtte alternativ med ledere utpekt ovenfra - modell 2 - så vil jeg beholde dagens system (tross dets svakheter), fordi jeg mener at det unike system med valgte ledere på universitetet må beholdes.

Mitt forslag - modell 3 - er slik:

1. Valg på alle tre nivåer.

2. Ledere kommer fra NTNU, ikke utenfra. (Dette kan kanskje fravikes for instituttene hvis instituttets personale i en gitt situasjon ønsker en bestemt ekstern person som sjøl er villig - en som faglig sokner til den aktuelle enhet, men som har vært borte fra universitetet noen år. Men dette avgjøres da av enhetens personale sjøl.)

3. Ledere tilsettes formelt av rektor, etter at de er valgt. Rektor kan altså ikke bestemme hvem lederen blir. Ledere kan i prinsippet avsettes av NTNUs styre, og av eget styre. Dette gjelder både dekaner og instituttledere. Dekaner tilsetter ikke instituttledere - det gjøres av rektor. Dekaner kan ikke avsette instituttledere - det kan bare rektor gjøre, etter behandling og godkjenning i NTNUs styre. (I dette punktet ligger en oppvurdering av instituttene i forhold til fakultetene. Fakultene betrakter jeg primært som et nødvendig administrativt mellomnivå, og et serviceorgan for aktiviteten ved instituttene. Men man trenger ikke dele mitt syn her for å støtte mitt forslag.)

4. Man beholder styrer (i stedet for tannløse [suppe]"råd") på fakultet og institutt.

5. Men styrene kan gi lederen større fullmakter enn i dag. Disse kan være meget vide, i den grad styret ønsker å møtes sjelden og bry seg lite med detaljer. Arbeidsdelinga bestemmes av styret i den aktuelle enhet, innen visse grenser. Styret kan ikke avsette lederen - det tilligger som nevnt NTNUs Styre.

6. Den tilsatte leder har ikke stemmerett i styrene. Det skal være en egen styreleder. Styrelederens oppgave er å innkalle møtet, å forberede møtet i samarbeid med den tilsatte leder, og å lede møtene. Det skal ikke være noen stor arbeidsbelastning å være styreleder på fakultet eller institutt. Det forutsettes at styreleder sokner til den aktuelle enhet (fakultet eller institutt), for vedkommende må kjenne den fra sitt daglige virke.

7.Rektor velges av NTNUs befolkning etter en eller annen prosedyre, som sjølsagt kan diskuteres. Det er mulig rektor bør velges av en valgforsamling eller lignende - i dag med direkte valg er det mange som stemmer som ikke har peiling på de personer som er kandidater. (Dekaner bør kanskje også velges indirekte.) Styret tilsetter så rektor. Styret kan da i ekstreme situasjoner også avsette rektor og må da utskrive nyvalg. Rektor har forslags- og talerett i Styret, men ikke stemmerett.

8. Styret ved NTNU konstituerer seg sjøl, og gjenom det bestemmer det hvem som skal være styreleder. Eller styreleder kan også velges samtidig som rektor, direkte eller kanskje helst indirekte. Men det er en forutsetning at styrelederen er en akademisk tilsatt som sokner til NTNU. Styrelederen vil ha en arbeidsbelastning knyttet til vervet som kanskje svarer til en halv stilling. (Flere i dagens ledelse ved NTNU har ikke dette som forutsetning, og forutsetter at NTNU-styreleder blir [og bør være] en ekstern person. I dag sitter det tre direktører og en advokat i Styret ved NTNU. Jeg er meget skeptisk til en styreleder ved NTNU som ikke bor i Trondheim, ikke har sitt virke ved et universitet, har minimal [hvis noen] undervisnings- og forskningserfaring, sitter i ørten andre styrer, og "er på mobiltelefonen hele tida". Det er det vi sannsynligvis vil få, hvis det åpnes for ekstern styreleder.)

9. Antall eksterne representanter i styrene skal være maksimum en tredel, og uansett ikke mer enn tre personer. (I dag er det fire i NTNUs styre på 11 - det er for mye).

Dette er mine forslag. De kan sjølsagt modifiseres noe. Men jeg vil tviholde på følgende prinsipper:

 • valg på alle nivåer

 • ledere skal sokne til NTNU, sjeldne unntak kan bare skje etter en demokratisk prosess i den aktuelle enhet.

 • andelen eksterne bør reduseres noe.

  En mulig alternativ løsning som stiller mindre krav til antall personer med verv, er å redusere/droppe styreledervervet på alle nivåer, og la den tilsatte leder stå for innkalling og saksforberedelse. Men styremøtet ledes av en annen enn den tilsatte leder. Og den tilsatte leder har heller ikke stemmerett, som allerede forutsatt.

  Trond Andresen
  teknisk kybernetikk

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv