MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forbud mot kvinneprofessorater (24.1.03, 15:04)

EFTA-domstolen i Luxembourg avgjorde fredag at øremerkede professorater for kvinner strider med EØS-avtalen. Dommen kan få konsekvenser for professorater som allerede er opprettet. Praksisen med å utlyse stillinger bare for det underrepresenterte kjønn må også opphøre.

EFTA-domstolen mener at professoratene strider med reglene om likebehandling av kjønn i EØS-avtalen. Begrunnelsen er at universitetene har reservert forskerstillinger for kvinner, slik at menn overhodet ikke har anledning til søke.

Saken ble stevnet av EFTAs overvåkingsorgan ESA. Siden august 2000 har ESA kommet med gjentatte krav mot Norge om å endre praksisen. EFTA-dommen er endelig fordi domstolen ikke har noen ankeinstans.

Konsekvenser
NTNU har i alt 505 professorater. Bare 51 av dem er bekledd av kvinner. 13 av de 51 har kommet til som følge av ordningen med øremerkede stillinger. Domsavgjørelsen får også konsekvenser for disse. Hvis og når dagens kvinneprofessorater blir ledige, må de lyses ut for begge kjønn.

Rektor Eivind Hiis Hauge har bare gode erfaringer med kvinneprofessoratene og beklager at muligheten nå er stengt. Han lover å lese domspremissene med lupe og utnytte det handlingsrommet som måtte finnes.

Også utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet beklager dommen og vil vurdere endring av universitets- og høgskoleloven. I en pressemelding understreker hun behovet for å sette i verk andre tiltak for å øke kvinneandelen i akademia.

- Det er fortsatt mulig å bruke kjønnskvotering. Dette innebærer at man ved to eller flere likt kvalifiserte søkere til en stilling kan velge den som tilhører det underrepresenterte kjønn, sier Clemet.

Aktuelt ved NTNU
NTNUs likestillingsrådgiver Svandis Vestmann opplyser at departementet har kommet med flere forslag til likestillingstiltak:

- Blant annet pålegges vi å arbeide kontinuerlig med handlingsplaner for likestilling. Vi skal sette måltall for kvinneandelen innennfor de ulike stillingskategoriene, og vi skal utarbeide strategier og tiltak for å nå disse målene.

Vestmann nevner egne stipender for kvinner og utvidelse av mentorordningen som aktuelle tiltak.

Av Synnøve Ressem

Les hva UA tidligere har skrevet om denne saken
Les også: Dag Øistein fornøyd med dommen