MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

"NTNU - Norges mest omorganiserte universitet" (29.1.03, 14:29)

De fem største fagforeningene ved NTNU ønsker å beholde valgt ledelse på alle nivåer ved universitetet. I en felles høringsuttalelse går de inn for en egen, tredje styringsmodell.

De fem foreningene Norske sivilingeniørers forening, Forskerforbundet, Norsk tjenestemannslag, Flerfaglig fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet representerer et stort flertall av de ansatte ved universitetet.

"Norges mest omorganiserte universitet"
I uttalelsen får styret kritikk både for sin virkelighetsbeskrivelse og for sitt forslag til ny ledelsesform. Arbeidstakerorganisasjonene beskriver NTNU som "sannsynligvis Norges mest omorganiserte universitet". De peker på at universitetet de siste ti-tolv årene har vært i konstant omstilling.

Fagforeningene mener samtidig at den modellen til ny styringsform som styret har foreslått vil representere et demokratisk problem, som vil innebære "et radikalt brudd med universitetets tradisjon for opplyst og medvirkende offentlighet".

Lanserer alternativ modell
Foreningene lanserer i stedet sin egen - tredje - modell foran styremøtet 11.februar, der saken kommer opp til endelig behandling. Modellen inneholder følgende fire hovedelementer:

1. Innføring av én ledelseslinje gjennom rektor, dekaner og instituttledere (den politiske linjen).

2. Videreføring av valgt politisk ledelse på alle tre nivåer (rekorat, dekanat, instituttleder) som hovedregel.

3. Videreføring av styre på samtlige nivåer som hovedregel.

4. Åpne for at det på nivå 3 (instituttnivået) kan gjøres reversibelt unntak fra hovedregelen under pkt. 2 og 3 om lokale forhold tilsier det (medarbeider-sanksjonert valgfrihet).

Her kan du lese hele høringsuttalelsen fra de fem foreningene.

Stort debattmøte 5.februar
Spørsmålet om endring i NTNUs styringsstruktur diskuteres også i andre fora. Organisasjonen "Professorforum" arrangerer onsdag i neste uke (5. februar) åpent debattmøte om saken. Møtet holdes kl 19.00 i auditorium KJEL 2 i Kjelhuset på Gløshaugen.

Innledere blir rektor Eivind Hiis Hauge, Arne Halvorsen (Institutt for moderne fremmedspråk) og Per Kristian Larsen (Institutt for konstruksjonsteknikk). Halvorsen står bak underskriftsaksjonen for å beholde valgte ledere, mens Larsen har sagt at han støtter styrets forslag om å ansette ledere.

Arne Halvorsens underskriftsaksjon har så langt (onsdag ettermiddag) samlet 379 underskrifter.

Av Jan Erik Kaarø