MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil fjerne todelt ledelse, men beholde styrene (3.2.03, 00:52)

Forslaget om å innføre én styringslinje ved NTNU får massiv støtte fra organisasjonen i høringsrunden. Samtidig ønsker man å beholde styrene på fakultetsnivået. Nå kan du lese alle høringsuttalelsene her på nettet.

I høringsrunden ble organisasjonen bedt om å svare på tre hovedspørsmål:

1. Enhetlig eller todelt ledelse?
2. Skal styrene opprettholdes? Og i tilfelle på hvilke nivå?
3. Valgt eller tilsatt ledelse?

På det første spørsmålet er svaret fra organisasjonen ikke til å misforstå: Styret får full støtte for sitt forslag om å fjerne dagens todelte modell, og i stedet innføre én styringslinje. Ingen av høringsinstansene går inn for å beholde dagens modell.

Nesten like klart er svaret når det gjelder spørsmålet om styrenes fremtid. Med unntak av ett fakultet, som ikke tar stilling i saken, ønsker alle å beholde styrer på nivå 2 i organisasjonen (fakultetsnivået). Men i tre av høringsuttalelsene åpnes det for å kutte ut styrene på nivå 3 (instituttnivået). IVT-fakultetet går inn for å opprette råd på instituttnivå.

Delt i synet på tilsatte ledere
På det siste spørsmålet er svarene mer sprikende. Tre fakulteter og studentene (Studenttinget) vil ha tilsatt ledelse, mens tre andre fakulteter går inn for å beholde valgte ledere. Ett fakultet tar ikke stilling i saken og et annet går inn for en modell der enhetene selv skal kunne velge om de vil ansette eller velge sine ledere. Av høringsbrevene fremgår det også at flere av fakultetene er internt splittet i oppfatningen om hva som er riktig veivalg for NTNU i dette spørsmålet.

Her kan du lese høringsuttalelsene i sin helhet.

Merk at dokumentene er lagt ut i PDF-format.

Saken kommer opp til endelig avgjørelse i NTNUs styre den 11.februar.

Stort debattmøte onsdag kveld
Vi minner om at spørsmålene om endring i NTNUs styringsstruktur blir tema for et åpent debattmøte i regi av "Professorforum" onsdag (5. februar). Møtet holdes kl 19.00 i auditorium KJEL 2 i Kjelhuset på Gløshaugen.

Innledere blir rektor Eivind Hiis Hauge, Arne Halvorsen (Institutt for moderne fremmedspråk) og Per Kristian Larsen (Institutt for konstruksjonsteknikk). Halvorsen står bak underskriftsaksjonen for å beholde valgte ledere, mens Larsen har sagt at han støtter styrets forslag om å ansette ledere.

Arne Halvorsens underskriftsaksjon har så langt (søndag kveld) samlet 386 underskrifter.

I debattspalten til Universitetsavisa (Se "Meninger" i UAs venstre marg) ligger det i øyeblikket inne ni leserinnlegg om denne saken.