MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Protesterer mot "radikale" modeller (9.2.03, 20:16)

Fagforeningene ved NTNU protesterer på at deres forslag til ny styringsmodell ikke blir lagt fram for styret på tirsdag. Universitetsdirektøren ber styret om å velge mellom bare to modeller.

Temperaturen stiger foran tirsdagens styremøte, der universitetets øverste ledelse skal ta stilling til om, og eventuelt hvordan, styringsstrukturen ved universitetet skal endres.

Legger fram to modeller
I sitt saksfremlegg foreslår universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein at styret velger mellom å enten

a) videreutvikle dagens modell som blant annet innebærer at den todelte ledelsen beholdes med både valgte og tilsatte ledere, eller
b) videreutvikle en alternativ modell med ansatte ledere og bare én styringslinje gjennom hele organisasjonen.

FAKTA

Dette er hovedkonklusjonene fra høringsrunden:

Styrer ved fakultet og institutt: Et flertall ønsker styrer ved fakultetene. Bildet er mer nyansert når det gjelder instituttnivået. Styrene skal først og fremst behandle overordnede spørsmål. Det er et sterkt ønske om eksterne representanter i styrene.

Enhetlig ledelse: Forslaget om å innføre enhetlig ledelse på alle nivå har bred oppslutning. Lederen må ha vitenskapelig kompetanse og bør kombinere denne med ledererfaring og motivasjon. Det er delte meninger om lederen bør lede styret ved sin enhet.

Valg eller tilsetting av ledere: Enhetene deler seg i synet om lederen skal tilsettes eller velges. Alle er imidlertid opptatt av at lederen må både være egnet og motivert for å håndtere den samlede virksomhet. Det foreslås derfor ulike tiltak for å sikre dette. Eksempler er stillingskrav til lederne, nominasjonsprosesser, valg- og nominasjonskomiteer, indirekte valg, godkjenningsordninger og tilbakekallingsrett.

Dette er i hovedtrekk de to samme modellene som organisasjonen ble presentert for i høringsnotatet som ble sendt ut før jul. Universitetsdirektøren går inn for at styret fatter et prinsippvedtak om at NTNU skal bruke en av de to modellene, og at detaljene i modellen utredes etterpå.

Høringsrunde uten verdi?
I et brev til styret kommenterer de fem største fagforeningene ved NTNU (Forskerforbundet, Norske sivilingeniørers forening, Norsk tjenestemannslag, Flerfaglig fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet) universitetsdirektørens saksfremlegg. Foreningene protesterer på at høringsrunden tilsynelatende ikke har påvirket saksfremlegget i særlig grad. De peker på at et flertall av høringsinstansene ønsker andre modeller enn de to som blir lagt fram for styret.

Brevet er ført i pennen av lederen for Forskerforbundet ved NTNU, Gunnar Fermann, og han skriver at de to opprinnelige modellene (a og b) hver på sin måte er polariserte og radikale, og at de har alvorlige svakheter.

Èn linje med valgte ledere
Fagforeningenes modell er en slags mellomløsning som innebærer at universitetet får èn styringslinje av valgte ledere på alle nivåer. Foreningene ønsker også å beholde styrer på fakultets- og instituttnivå. Men det åpnes for at instituttene selv skal kunne velge å ha tilsatte ledere, og råd istedenfor styre. Foreningene mener også at (en valgt) rektor ikke lenger bør lede NTNUs styre.

Her kan du lese fagforeningenes kommentarer til saksfremlegget i sin helhet.

Og her finner du alle høringsuttalelser i denne saken.

Flere viktige saker på dagsorden
Saklisten for tirsdagens styremøte inneholder forøvrig flere andre viktige saker med stor betydning for universitetet. Blant annet skal den fremtidige organiseringen av etter- og videreutdanningsvirksomheten opp til en første drøfting. I saksfremlegget beskrives blant annet en modell der hele dette arbeidsområdet organiseres som aksjeselskap, opprettet og eid av NTNU.

Styret skal også ta stilling til en ny, felles studieforskrift for hele NTNU og overgangsordninger som følge av at Kvalitetsreformen innføres for fullt fra i høst. Dette gjelder blant annet hvilke gradsbetegnelser "gamle" studenter skal få lov til å benytte.

Årsmelding og regnskap for 2002, samt et budsjettdokument som inneholder føringer for universitetets 2004-budsjett, blir også lagt fram for styret-

Av Jan Erik Kaarø