MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU Videre splittes opp? (11.2.03, 21:27)

Rektor Eivind Hiis Hauge signaliserer desentralisering av NTNUs etterutdanningstilbud.

Organiseringen av etter- og videreutdanningsvirksomheten ved NTNU er et godt stykke unna der den bør være, synes styret som drøftet saken på tirsdagens møte. De mest aktuelle forslagene er å omgjøre deler av virksomheten til et aksjeselskap, mens andre områder skal føres tilbake til "sine" fagmiljøer.

Et fulltallig styre samlet på Lerchendal i går tirsdag, og med to nye studentrepresentanter - Bjørn O. Utgård og Christine Strømhylden (øverst til venstre ved bordet). Men etterutdanningsvirksomheten ved NTNU sliter de med å finne ut av.
Foto: Arne Asphjell
Storhetstiden over?
Rektor Eivind Hiis Hauge ga tydelig uttrykk for at dette er et område med forbedringspotensial og summerte opp hva han mener bør gjøres:

- Medisinerne bør få ansvaret for sitt område, og skolemarkedet kan PLU (Program for lærerutdanning) ta hånd om, sa rektor. Han synes at etterutdanning til individmarkedet er vanskelig. Det enkleste er bedriftsmarkedet, men her trodde rektor at storhetstiden var på hell.

Bedriftsmarkedet er den delen av etterutdanningen som rektor mener er mest aktuell å organisere i et AS.

Krav i universitetsloven
Rektor møtte ingen sterke motforestillinger til sin noe pessimistiske skildring av etterutdanningsmarkedet, men flere tok til orde for at NTNU fortsatt må satse på etterutdanning selv om markedet svikter.

- Universitetsloven krever at vi driver med dette, understreket Bjarne Foss, mens Karl Glad sammenlignet etterutdanningen med et tog som NTNU ikke må la passere.

Det er flere etterutdanningsaktiviteter utenfor NTNU som universitetet har forpliktet seg til å delta i. Blant annet har NTNU etablert Bedriftsuniversitetet i samarbeid med BI, Sintef og Universitetet i Oslo. Flere styremedlemmer mente at det må foretaes en grenseoppgang i forhold til dette spesielle "universitetet".

Hva skjer med NTNU Videre?
Spørsmålet som reiser seg er hva som skal gjøres med enheten "NTNU Videre" som i dag jobber med etter- og videreutdanningen. Seksjonssjefstillingen i NTNU Videre har i påvente av hva styret bestemmer seg for, stått ledig. Slik vurderte rektor behovet for administrasjon:

- Studieavdelingen kan ta seg av det studietekniske, og en felles serviceenhet kan organisere det praktiske i tilknytning til etterutdanningen,.

Fagmiljøene genererer inntekten
Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein påpekte det problematiske i at inntektene fra denne virksomheten genereres i fagmiljøene og at utgiftene påløper i servicedelen. Hun mente at det kan være en mulighet å knytte dette området til universitetets virksomhet for å få til næringsutvikling.

Av Arne Asphjell og Tore Hugubakken