MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Beholder siv.ing.-tittelen til 2007 (16.2.03, 20:31)

Studenter som ble tatt opp høsten 2002, kan velge om de vil bli "sivilingeniør" eller "Master i teknologi".

Supermann sivilingeniør og hans kolleger kan helt fram til 2007 smykke seg med den ettertraktede siv.ing.-tittelen.
Arkivfoto: NTNU Info/Tore Hugubakken
NTNU-styret fattet tirsdag et vedtak som nok mange sivilingeniørstudenter vil juble over. De vedtatte reglene for overgangsordningene ved innføring av Kvalitetsreformen gjør at studentene som i dag er gang med et siv.ing-studium, selv kan velge om de vil bli sivilingeniør eller Master i teknologi.

Det samme gjelder for arkitektstudenter. De kan velge om de vil bli sivilarkitekt eller Master i arkitekt. Ordningene gjelder for studenter som er tatt opp før høstsemesteret 2003 og som avslutter graden innen utgangen av 2007.

Fortsatt cand.polit.
For studenter i høyere grad i humanistiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og realfag gjelder det samme. De kan velge å få tildelt cand- philol, cand.polit eller cand.scient innen utgangen av vårsemesteret 2007. Rekker de ikke det, overføres eller innpasses de i det tilsvarende masterprogrammet. Også her kan studenter velge å bli master hvis de ønsker det.

Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) har valgt å lage smidige overgangsordninger for mange grader, men departementet er restriktive med å forlenge utstedelsen av cand.mag-vitnemål. Her er det slik at studentene til og med våren 2005 kan bli cand.mag. Men hvis en student tilfredsstiller kravene til å få en bachelor-grad, studenten bli tildelt denne graden.

Departementet står på sitt
Dette er en fremgangsmåte som NTNU beklager. I et notat som ble lagt fram for universitetsstyret vedrørende overgangsordningene heter det at:

"NTNU konstaterer at departementet har fastsatt en overgangsordning for lavere grad fra cand.mag. til bachelor som i praksis gjør det nærmest umulig i overgangsperioden høstsemesteret 2003 - vårsemesteret 2005 å få utstedt vitnemål for cand.mag. for de som har startet et studieløp med den graden som mål og som ikke har rukket å avslutte sin utdanning innen vårsemesteret 2003. Det er særlig beklagelig i lys av at overgangsordningene for de andre gradene både er gitt romsligere overgangsperioder og valgmulighet for studentene for hvilken grad de skal få tildelt."

Disse arkitektstudentene som måtte gjennom opptaksprøver høsten 2002, er de siste som får sjansen til å velge om de vil bli sivilarkitekt eller Master i arkitekt.
Arkivfoto: NTNU Info/Arne Asphjell
NTNU har prøvd å få departementet til å endre denne bestemmelsen og gi studentene muligheter til selv å velge. Men departementet har stått på sitt.

Andre studier
For kunstfaglige utdanninger som utøvende musikk og bildekunst gjelder disse reglene:

Bildekunststudiet (tidligere Kunstakademiet i Trondheim): De som fullfører tredje år og fjerde år av bildekunststudiet våren 2003, kan velge mellom å fullføre den fireårige utdanningen eller få utstedt en bachelorgrad i høstsemesteret 2003. Valget forutsetter en fullføring etter gammel ordning innen utgangen av vårsemesteret 2005.

Utøvende musiker (tidligere Musikkonservatoriet): De som i våren 2003 fullfører første eller andre år, kan velge om de vil fullføre sitt opprinnelig planlagte løp innen utgangen av vårsemesteret 2005 eller gå over til et fireårig bachelorprogram, dersom det lar seg innpasse. De som fullfører et treårig studium i vårsemesteret 2003, får tilbud om å bygge ut til den fireårige bachelorgraden gjennom å innpasse de eksamenene som allerede er bestått.

Endring også for stipendiater
For doktorgradsstudenter kom det en ny sentral forskrift 11. oktober i fjor. Fra denne datoen skal opptak til organisert forskerutdanning skje til PhD (forkortelse for Philosophiae Doctor, også kjent som Doctor of Philosophy som er navnet på doktorgraden i Storbritannia og USA).

Studenter som begynte på doktorgradsstudiet før oktober 2002, kan ta gammel grad inntil våren 2008. De nye doktorgradsstudentene som har begynt på PhD, vil i noen måneder måtte forholde seg til det gamle regelverket for doktorgradsutdanning. NTNU holder nemlig på å snekre sammen en ny lokal forskrift for PhD-graden. Denne skal legges fram for styret i mai.

Tredje- og fjerdeklassingene på bildekunststudiet kan også velge å ikke bli bachelor.
Arkivfoto: NTNU SA/Stig Johannsen
Vekttall blir studiepoeng
Alle avlagte eksamenen fra før høstsemesteret 2003 konverteres fra vekttall til studiepoeng, gjennom å multiplisere vekttallet med 3. Konverteringen skjer før sensuren på de første eksamenene i studieåret 2003/04 blir registrert i eksamensprotokollen. Det skal likevel være mulig å kunne få skrevet ut vitnemål og karakterutskrift med vekttall som måleenhet, for studenter som har avlagt alle sine eksamener før høstsemesteret 2003.

Av Tore Hugubakken

I fjor høst ble det samlet inn 8.300 underskrifter i en aksjon for å bevare siv.ing.-tittelen.