MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Forslag til 76 nye prosjekter (23.2.03, 16:12)

Det er kommet inn 76 søknader om støtte til nye tverrfaglige prosjekter ved NTNU.

Før jul ble det utlyst støtte til tverrfaglig aktivitet ved NTNU for en ny fireårsperiode. 7,5 millioner kroner er satt av til formålet i 2003. Det kom inn 76 søknader. Foreløpig er 12 av søkerne innenfor fem utvalgte tema invitert til å skrive felles forskningsplaner. Det er også gitt forprosjektstøtte til noen søkere.

Prorektor Julie Feilberg.
Arkivfoto: NTNU Info.
- Mange av søknadene er svært gode. De både kommer fra ”tunge” forskningsmiljøer og foreslår tema som er svært sentrale for NTNU. Dette er svært positivt, sier prorektor Julie Feilberg.

Feilberg har lest NIFU-rapporter og forklarer her hvordan tverrfagligheten ved NTNU skal bli enda bedre i den nye fireårs-perioden:

 • Satsingen skal spisses tematisk, og det skal i større grad enn tidligere satses på store, tunge prosjekter fremfor små.
 • Samtidig vil styret avsette en pott til mer generelle såmidler for støtte til tverrfagsprosjekter.
 • Som en del av forskningsprosjektene, vil det også bli lagt mer vekt på tverrfaglig undervisning.
 • Organiseringen vil bli tettere knyttet til linjeledelsen, ved at ansvaret for tilrettelegging og oppfølging legges til rektor, dekanmøtet og universitetsdirektøren.
 • Det vil bli lagt frem en plan for å profilere NTNUs tverrfaglighet bedre, når de nye tverrfagsprosjektene er etablert

  Uklarhet om det gamle programstyret
  NIFU peker på den administrative og organisatoriske modellen som ”den minst oppløftende konklusjonen”. Programstyret som opererte på siden av den ordinære ledelsen hadde ikke tilstrekkelig organisatorisk tyngde for en så viktig del av NTNUs virksomhet, sier NIFU-rapporten.

  - Organisatorisk skal ansvaret for den tverrfaglige satsingen nå forankres i dekangruppen, som følger opp prosjektene. Rektor - som leder møtet - blir langt mer direkte tilknyttet oppfølgingen av satsingen fremover, sier Feilberg.

  Er NTNU et tverrfaglig universitet?
  I forsknings-, formidlings- og rekrutteringssammenheng er det viktig for NTNU å profilere universitetet som gjennomgående tverrfaglig. Evalueringen konstaterer at bevisstheten rundt tverrfaglighet er stor innenfor universitetet, men at den eksterne profileringen har vært for dårlig.

  Gjennom søk i dagspressen, fant NIFU ut at Universitetet i Oslo hadde flest treff på termen ”tverrfaglighet”, med NTNU på en andreplass. Gjennom programperioden hadde heller ikke NTNU blitt mer tverrfaglig, vurdert ut fra antall artikler om dette i mediene.

  - Hva skal vi gjøre for å få andre til å oppfatte oss som tverrfaglige?

  - Det er blitt foreslått å gjennomføre flere tverrfaglige konferanser og seminarer. Med forankringen i dekangruppen, kan også dekanene bli flinkere til å profilere NTNU som tverrvitenskapelig innad og utad.

  - Det viktigste er å utvikle en kultur for tverrfaglighet ute i organisasjonen. Her er det skjedd mye ved NTNU de siste årene, hevder Feilberg. Tverrfaglige forskningsgrupper oppleves som viktige og relevante. Dette viser seg blant annet i det store antall nye søknader som vi nå har fått inn.

  Av:Tor H. Monsen

  Les hovedartikkel: Tverrfaglig og (stort sett) vellykket
 •