MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Sykehusbygg i Hippokrates ånd (3.3.03, 19:54)

Mandag ble det markert byggestart for det største senteret i den første byggefasen av universitetssykehuset på Øya - Nevrosenteret. Senteret samler åtte fagområder ved Det medisinske fakultet som tidligere har vært svært spredd.

Blant dem som gleder seg voldsomt til faglig samling og bedre arbeidsforhold, er professor Olav Sletvold ved Institutt for nevromedisin og overlege ved seksjon for geriatri ved St. Olavs hospital.

Her er det nye Nevrosenteret tegnet inn på dagens sykehusområde:
A: Sørfløyen
Skal inneholde øye poliklinikk, bildediagnostikk og sengeposter for nevrokirurgi, slag og geriatri.
B: Vestfløyen
Skal inneholde øre- nese- hals og kjeve poliklinikk, operasjon nevrokirurgi, sengeposter for øre- nese- hals, kjeve, øye, nevrologi/rygg og geriatri.
C: Nordfløyen
Skal inneholde kjøkken, kantine, høresentral, operasjon øre- nese- hals, kjeve og tann.
D: Midtfløyen
Skal inneholde operasjon øye, dagirurgisk hvile, tung overvåkning.
E: Østfløyen
Skal inneholde generell poliklinikk, klinisk nevrofysiologi, sengepost for rehabilitering, ganglaboratorium og nevrobiologisk laboratorium.
Ill. Helsebygg Midt-Norge
- Nybygget vil samle vitenskapelig ansatte og administrasjon i én base. Snart er trengselens tid forbi. Innen utgangen av 2006 får vi ta i bruk nye undervisningslokaler, større auditorier, egne lese- og datasaler og skreddersydde laboratorier for nevrobiologi.

- Blant nyvinningene er et eget laboratorium for gangbevegelser. Som sykehusdoktor gleder jeg meg mest over at sengepostene ved geriatrisk avdeling blir utvidet fra ni til 44, sier Sletvold.

Pasienthotell
Med 31.000 kvadratmeter blir Nevrosenteret det største av de til sammen tre sentrene som utgjør første byggefase i det nye sykehusprosjektet. I tilknytning til senteret skal det bygges et pasienthotell med 110 senger. Pasienthotellet skal være et alternativ for pasienter som har behov for overnatting ved sykehuset mens de får behandling eller gjennomgår utredninger. Det skal også være et tilbud til pårørende av kritisk syke pasienter. Pasienthotellet skal stå ferdig allerede til neste år.

Fremmer samarbeid
Nevrosenteret skal være innflytningsklart i august 2006. Det består av fem fløyer i forskjellige etasjehøyder. Arealene til undervisning og forskning blir spredt mellom fløyene.

Under åpningsmarkeringen la Gunnar Bovim, dekanus ved Det medisinske fakultet, spesielt vekt på at senteret tilrettelegger for bedre integrering mellom medisinsk forskning, undervisning og pasientbehandling.

- Senterets utforming fremmer et tett samarbeid mellom Det medisinske fakultet og St. Olavs Hospital. Dette er medisin i Hippokrates ånd, framhevet Bovim.

Av Synnøve Ressem