MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Styring og ledelse: hva med nivå 1? (4.3.03, 10:18)

NTNUs styre har fattet et "foreløpig rammevedtak" om styring og ledelse ved NTNU. Styret har vektlagt at den nye organisasjonsmodellen må være konsistent og at det kun skal være én styringslinje.

I vedtaket sies det
1. Prinsippet om enhetlig ledelse bør gjøres gjeldende på alle nivå i organisasjonen. Dette innebærer at
a. Enhetlig ledelse innføres på fakultetsnivå
b. Spørsmålet om å søke UFD om prøveordning om enhetlig ledelse på nivå 1 behandles i neste møte.

Enhetlig ledelse har støtte også i de fleste høringsuttalelsene. Det som ikke har vært tydelig verken i høringsrunden eller etter at vedtaket er fattet, er at det må søkes til departementet om å få dispensasjon fra dagens universitetslov for å foreta endringer på nivå 1. Dvs man må søke om at rektor skal være styrets sekretær, ikke styreleder, og at universitetsdirektør underordnes rektor. I notater fra Hovedbygningen har det fremkommet at det er ønskelig å iverksette den nye styringsmodellen alt fra sommeren av.

Av høringsuttalelsene er det bare i to av uttalelsene, den ene av disse er fra fagforeningene, at det understrekes at det er en forutsetning for gjennomføring av enhetlig ledelse at den implementeres samtidig på alle tre nivå. Videre påpekes det fra fagforeningene at hvis det blir problemer med dispensasjon på nivå 1, forandres forutsetningene for høringsuttalelsen. En ikke kan bruke de resterende deler av uttalelsen for nivå 2 og 3.

Utfallet av dispensasjonssøknaden synes uklar. Vi vet at Høgskolen i Østfold har søkt departementet om enhetlig ledelse på nivå 1. Høgskolen fikk avslag på søknaden!

Et moment som er kommet frem i etterkant av styrets vedtak, er muligheten for at departementets dispensasjon vil forutsette eksternt flertall i NTNUs styre. Dette kravet ble stilt til Høgskolen i Østfold. For å unngå eksternt flertall velger HiØ to-delt ledelse på toppnivå, og lyser i dag (3.mars) ut stillingen som rektor pluss fem avdelingsledere. (De har kun to nivå: rektor og avdelinger).

Et flertall av eksterne representanter vil også være en meget dårlig løsning for NTNU, og kan etter NIF-NTNU sitt syn ikke aksepteres. Sett i lys av uttalelser og holdninger utvist av noen av dagens eksterne styrerepresentanter ber etatsgruppa om et tydelig svar fra NTNUs representanter i styret, rektoratet og studenter inkludert, på spørsmålet om implementering av enhetlig ledelse på nivå 1 og eventuelle endringer i styresammensetning.

På neste styremøte, 1.april, skal det endelige vedtaket fattes. Vedtakets pkt. 8 a-g (NTNUs Styremøte 11.februar) lister det som universitetsdirektøren skal utrede til dette møtet. Det omfatter bl.a. rolleavklaringer faglig og administrativ ledelse, kompetansekrav til ledere, sammensetning og mandat for ulike organer, prosedyrer for utpeking og ansettelser, kvalitetssikring.

I forbindelse med høringsnotatet som ble sendt ut, ble det kommentert bl.a. fra rektor i debattmøter at ordene i høringsnotatet ikke var det viktige, men de tre spørsmål som ble stilt skulle ha oppmerksomhet. I den fasen vi nå er inne i, er det ordene som er viktige! - "Djevelen sitter i detaljene" -

Vi har også hørt at "universitetet er en meget robust organisasjon som tåler endringer i ledelsen uten at det skjer noe dramatisk". Dette er riktig - inntil et visst punkt. Den dagen NTNUs ansatte slutter å engasjere seg pga. manglende innflytelse, da er vi på full fart utforbakke. Vi vil også peke på den bedriftsøkonomiske tenkning for drift av NTNU som er i ferd med å utvikle seg. Et meget sentralt spørsmål her er om NTNU er i ferd med å bli en ny konstruksjon av SINTEF-typen. Det er ikke tvil om at krav og behov for egen inntjening ved eksterne prosjekter vil øke fremover. Dette vil intensivere kløften og konkurransen mellom NTNU og SINTEF, slik vi allerede ser flere steder i miljøet.

Ingeborg Sølvberg og Bjørn Skallerud, styret NIF-NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv