MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Invitasjon til nytt debattforum for NTNU-ansatte (10.3.03, 21:25)

Kjære NTNU-kollega! Denne henvendelsen kommer på bakgrunn av de dramatiske endringer som nylig er vedtatt av NTNUs styre.

På tross av debattinnlegg, underskriftsliste og entydige høringsuttalelser fra alle de ansattes organisasjoner, har NTNU-styret bestemt at valgte ledere skal erstattes med utpekte, og at styrer på fakultet- og instituttnivå nedlegges. Dette innebærer at store deler av den kollegiale medbestemmelsen - det vi forstår som universitetsdemokratiet - med et pennestrøk er avviklet ved NTNU.

Dette gjøres av det samme styret som nedla papirversjonen av Universitetsavisa, og av det styret som kan komme til å avgjøre om NTNU skal privatiseres (bli særlovselskap) - med de omfattende følger dette vil kunne få for studie- og arbeidsforholdene ved NTNU (innføring av skolepenger, svekkede pensjonsrettigheter o.a.).

Vi merker oss at det er de eksterne ikke-valgte styrerepresentanter, med departementets aktive støtte, som i effektivitetens navn er pådrivere i denne avdemokratiserings- og privatiserings-prosessen. Vi ser også at rektoratet og de andre valgte styrerepresentantene (inkludert student-representantene) er med å legitimere den strupingen av medbestemmelseskanaler som nå skjer.

Universitetsdemokratiet er brakt til sotteseng uten at en eneste valgt styrerepresentant har funnet å ville stemme imot eller gi en protokolltilførsel. Det Rektor misvisende beskriver som et "kompromiss"-vedtak, er i virkeligheten den mest radikale utarmingen av medbestemmelse som noe universitet i Norge har blitt utsatt for på flere tiår. Dette skjer samtidig som styret ikke på noe tidspunkt har sannsynliggjort at en desavuering av medinnflytelse vil gjøre NTNU til et bedre universitet. Det er dette som får mange av oss til å mene at den styringsmodellen styret har vedtatt er mer giret mot disiplinering og kontroll, enn den er egnet til å nå effektivitets- og kvalitetsmål.

Vi mener derfor at det nå er nødvendig at de ansatte fører en løpende dialog seg i mellom for bedre å kunne:

 • forsvare NTNU mot videre avvikling av de særskilte akademiske demokratiske og kollegiale styringsformer.

 • forsvare den frie universitets- og forskningstradisjon mot den "konsernifisering" som nå søkes gjennomført.

 • forsvare den særskilte ytringsfriheten og åpenheten vi har i dag ved universitetet, som man ikke finner i det øvrige arbeidsliv.

 • forsvare de gode arbeidsforhold som vi til nå har hatt ved vårt universitet.

 • drøfte andre spørsmål av betydning for arbeidsforholdene ved NTNU (eks. Kvalitetsreformen).

  Spesielt må diskusjonen om omgjøring av NTNU til et såkalt særlovsselskap reises, siden de krefter som nå har avviklet betydelige deler av universitetsdemokratiet, ønsker å gå videre og gi NTNU denne organisasjonsformen.

  Det er også vesentlig å drøfte muligheten for at det etableres et eksternt flertall i NTNU-styret i kjølvannet av styrets vedtak om styring og ledelse. Som kjent har to høyskoler som har søkt departementet om innføring av enhetlig ledelse fått til svar at de i så fall må akseptere eksternt styreflertall. I NTNU-styrets vedtak er det overhode ikke gjort noe forsøk på å gardere seg mot denne eventualiteten. I lys av de erfaringer vi har høstet med de eksterne styrerepresentantene, er dette svært bekymringsfullt.

  Som et redskap for en slik dialog på tvers mellom ansatte, har vi etablert "kolleger@mail.itk.ntnu.no", et nettbasert diskusjons-, samtale- og informasjonsdelingsforum. Alle som er ansatte ved NTNU kan melde seg på, og sende meldinger via denne e-adressen til de øvrige påmeldte. Trafikken kan leses av alle interesserte, men bare de påmeldte kan delta i debatten.

  Man kan som abonnent også velge å ikke motta trafikken som e-post, men i stedet oppsøke den på et nettsted hvor alt blir arkivert løpende.

  Det er meget enkelt å melde seg på. Bare følg instruksene som du finner på dette nettstedet.

  Vi håper du vil bli med!

  Med vennlig hilsen initiativtakerne;

  Anders Skonhoft (Samfunnsøkonomi), Annlaug Bjørsnøs (Moderne fremmedspråk), Arne Halvorsen (Moderne fremmedspråk), Audun Øfsti (Filosofisk), Berit Skog (Sosiologi), Bjørn Alterhaug (Musikk), Bjørn Skallerud (Konstruksjonsteknikk + NIF-leder NTNU), Brit Mæhlum (Nordistikk), Carl Martin Larsen (Marin), Edd A. Blekkan (Kjemisk prosesstekn.), Einar Idsø (stip. Kybernetikk), Gunnar Fermann (Statsvitenskap + fung. leder Forskerforbundet NTNU), Harald Høyem (Byggekunst, historie og teknologi), Helge Skullerud (Fysikk), Ingebjørg Seip (Filosofisk), Ingeborg Sølvberg (Datatekn. og info.vitensk.), Jonathon Moses (Statsvitenskap), Kristen Ringdal (Sosiologi), Kristian Seip (Matematikk), Olav Gundersen (Filosofisk), Per Jynge (Medisin), Rune Skarstein (Samfunnsøkonomi), Steinar Westin (Medisin), Stig Berge (Marin), Sturla Søpstad (admin. + NTL-leder NTNU), Svein Gladsø (Kunst og medievit.), Trond Andresen (Kybernetikk), Truls Wyller (Filosofisk).

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv