MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Nekter å rapportere egne oppfinnelser (11.3.03, 11:42)

- Vi vil avstå fra å melde fra om patenterbare oppfinnelser vi gjør i forbindelse med studiet, sier en gruppe doktorgradsstipendiater i et skriv de sender til NTNUs styre.

Når en doktorgradskandidat starter sitt studium, skriver vedkommende under en avtale med universitetet som sier følgende om rettigheter til bruk av resultater:
"Dersom kandidaten er eneforfatter av doktorgradsavhandlingen har vedkommende alene opphavsretten til verket."

Videre står det også at "dersom kandidaten gjør en patenterbar oppfinnelse, har kandidaten rett til å søke patent".

Stipendiat Rolf Seehuus anbefaler andre stipendiater som er skeptisk til meldeplikt om oppfinnelser om å ta kontakt.
Pålegges meldeplikt
Tidlig i år fikk alle stipendiater et brev fra rektor og universitetesdirektør som harmonerer dårlig med den inngåtte avtalen. Her pålegges stipendiatene å melde fra om forskningsresultater som kan være patenterbare. Vedlagt brevet fulgte også et skjema som skal brukes til å rapportere inn oppfinnelser som gjøres i tilknytning til studiet.

Foranledningen til brevet er endringene i loven om oppfinnelser gjort av arbeidstakere, som trådte i kraft ved årsskiftet. Det såkalte lærerunntaket oppheves, og det betyr at universitetet får rett til overta patenterbare oppfinnelser gjort av ansatte.

Den frie forskning i fare
"Vi er bekymret for hvilke følger dette vil få for både den frie forskningen og nyskapingen ved universitetet, og i særdeleshet nyskapingen ved de teknologiske studieretningene", står det i stipendiatenes brev til styret.

Det er IT-stipendiatene ved NTNU som organiserer motstanden mot rapporteringsplikten som ledelsen vil pålegge dem.

Åpent for flere underskrivere
- Å miste retten til egne, patenterbare oppfinnelser rammer alle ved vårt institutt, sier Rolf Seehuus ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap. Han har fått 12 av sine stipendiatkolleger med på å underskrive brevet, men ser gjerne at doktorgradsstudenter ved andre deler av universitetet også henger seg på.

Professor Arne Halaas holder i dag (tirsdag) et innlegg for besøkende fra Utdannings- og forskningsdepartementet om de ansattes syn på endringen i loven om oppfinnelser. Hans syn er meget klart:
- Hvis dette gjennomføres står vi i fare for å miste mange av de dyktige professor II-ene vi har knyttet til oss. De vil ikke risikere at deres oppfinnelser båndlegges av universitetet, understreker han.
- Kreativitet skapes ikke av kurs og regelverk - det er konkurranse som fremmer kreativitet, mener Halaas.
- Demokratiet ved NTNU forvitrer, mener Seehuus, som er skuffet over at styrebehandlingen av saken om særlovsselskap så ut til å ta lite hensyn til de ansattes synspunkt. Pålegget om meldeplikt føyer seg inn i rekken av forordninger som reduserer forskningens frie status, mener Seehuus. - Den frie forskningen settes i fare. Kreativitet kan ikke institusjonaliseres - puttes inn i rammeverk og regler.

Vil ha overgangsordning
- Vi liker ikke signaleffekten av brevet som universitetsledelsen har sendt oss, sier han. Det virker som om de er redd for at vi skal finne på noe uten at de får del i det.

- Vi har ikke til hensikt å stelle i stand et opprør, men vi vil si fra om at vi mener noe om dette. Vi må få avklart om avtalen vi skrev under på i starten av studiet gjelder fortsatt. Vi mener den gjør det, sier han med ettertrykk.

- Hvis universitetets tolkere av regelverket skulle komme til noe annet, vil vi søke ekstern juridisk hjelp. Vi mener i det minste vi må ha rett på en overgangsordning, understreker Seehuus.

Tekst og foto: Arne Asphjell

START NTNU arrangerer kurs som bl.a. omhandler patentrettigheter 20. mars.