MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Bedre sikkerhet i Nordsjøen (17.3.03, 12:55)

Et doktorgradsarbeid ved Institutt for marin teknikk bidrar til økt sikkerhet under lasteoperasjoner i Nordsjøen.

Offshore-industrien var sterkt representert under en doktordisputas på Tyholt fredag. Haibo Chen forsvarte da sin avhandling "Probabilstic Evaluation of FPSO-Tanker Collision in Tandem Offloading Operation".

Hovedveileder for Haibo Chen (t.v.) har vært professor Torgeir Moan, som gir Chen de beste skussmål.
Risikofylt oljelasting
En god del av oljen som hentes opp på plattformer i Nordsjøen, bringes til land med tankskip. Råoljen prosesseres på et såkalt FPSO (produksjonsskip) som ligger fast fortøyd ved plattformen. FPSO står for "Floating Production and Storage", og dette skipet har utstyr på dekk som separerer olje, gass og vann. Oljen lagres midlertidig i skipets tanker, og pumpes over i et annet skip som tar oljen inn til et raffineri på land.

Det er operasjonen med overføring mellom produksjonsskipet og transportskipet som er risikofylt, spesielt når været er dårlig.

Foreslår tiltak for å øke sikkerheten
Doktorand Haibo Chen har i sin forskning gått grundig inn i dette problemet, og har utviklet en metode for å kvantifisere risikoen. Like viktig er det at han kommer med konkrete råd om hvordan sikkerheten under slike operasjoner kan økes:

  • Avstanden mellom produksjonsskip og lasteskip har hittil vært 70-100 meter. Chen foreslår at avstanden økes til vel 150 meter. Dette reduserer sannsynligheten for at kritiske situasjoner oppstår.

  • Han forslår å ta i bruk mer avanserte prosedyrer og utstyr for å regulere bevegelsen til skipene. I sitt arbeid gir han anvisninger på hvordan dynamisk posisjonering, regulering av propeller etc. kan brukes for å oppnå dette. Det er bevegelsene som fører til kritiske situasjoner, og bedre regulering av bevegelsene øker sjansene for å gjenvinne kontrollen.

  • Økt overvåkning av skipets bevegelser vil også gi mulighet for å avgjøre om en situasjon kan bli kritisk. Dermed kan alarm gis på et tidlig tidspunkt. Bedre varsling til menneskene som er involvert i operasjonen bidrar også til å redusere risikoen ved at kontrolltiltak kan iverksettes raskere. Chen foreslår også å se på en mulig automatisering av gjenvinning av kontroll.

    Chen har gått grundig inn på mulighetene for menneskelige feil i disse operasjonene, blant annet ved innhenting av data fra operatører og ved teoretiske betraktninger. Avhandlingen inneholder en nyttig analyse av integrasjonen av de menneskelige og tekniske delene av systemet.

    Tekst og foto: Arne Asphjell

    Se pressemeldinger om nye doktorgrader avlagt ved NTNU.
  •