MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Filosofisk institutt: Vedtaket om styring og ledelse er et overgrep! (28.3.03, 10:58)

Vi, styret ved Filosofisk institutt NTNU, reagerer med bestyrtelse på Universitetsstyrets vedtak om Styrings- og ledelsesfunksjonen ved NTNU (S-sak 18/03). Gjennom vedtaket går man bort fra prinsippet om valgt, kollegialt styre på alle nivåer i organisasjonen. I en overgangsperiode skal lederne for grunnenhetene, instituttene, fortsatt kunne velges, men bare med en tilsatt fakultetsleders samtykke.

Vedtaket har vært fremstilt som en snuoperasjon i forhold til en uheldig utvikling med økende makt til et direktørsjikt som har sin primære lojalitet til bevilgende myndigheter. Selv om dette skulle være riktig, er det særdeles uheldig at vedtaket formaliserer en tilsidesetting av tradisjonen med kollegialt styre.

Avskaffer man universitetsdemokratiet, avskaffer man også den kunnskapsansvarlige styringen ved institusjonen. Til nå har kvalitetssikringen ved våre universiteter vært basert på fri, kollegial meningsutveksling som grunnlaget for faglige og fagpolitiske beslutninger i stedet for på markedsmekanismer og byråkratisk kontroll. Bryter man med denne tradisjonen, betyr det at man tar utgangspunkt i ledelsesmodeller fra det private næringsliv; i konsernmodeller med klare kommandolinjer innad for å hevde seg i konkurransen med andre enheter utad. Man setter den vitenskapelige, fagkyndige kompetansen på sidelinjen.

Sterke ledere får dermed en funksjon som bryter med det hevdvunne prinsippet om en faglig forankret ledelse. Den tidligere universitetsledelsen var et kollegium, altså et forum av fagkolleger. Dette er i dag erstattet av et styre der de vitenskapelig ansatte er i mindretall og der eksterne representanter fra næringslivet har 4 av 11 representanter. På instituttnivå vil de færreste ønske å være leder med primær lojalitet oppover i systemet, ikke i forhold til instituttkollegene. Man må derfor regne med at kommende instituttledere vil bli hentet inn utenfra.

Den markedsorienteringen som vedtaket inngår i, er en trussel mot Universitetet som kulturinstitusjon: en institusjon som uavhengig av øyeblikkets tilbud og etterspørsel har ansvar for å vedlikeholde, bevare og videreutvikle samfunnets kunnskapsreservoar. Dette er en oppgave som ikke kan ivaretas av personer og styringsorganer uten fagkunnskap.

Vi vil med dette markere vår protest mot vedtaket, som er et overgrep mot universitetsdemokratiet og dermed også mot bevarelsen av universitetet som fri forskningsinstitusjon og som ivaretaker av samfunnets kunnskapsbase. Vi oppfordrer andre NTNU-institutter til å gjøre det samme, slik at vi sammen kan motarbeide ytterligere framstøt for å konsernifisere vårt universitet. Vi henvender oss også til en bredere offentlighet, som bør være klar over at de vedtatte reformene vil kunne bidra til å svekke universitet som forsknings- og kunnskapsinstitusjon.

Uttalelse vedtatt av styret ved Filosofisk institutt 21.mars

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv