MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

2fo-ledere: Demokratiske rettigheter på slakebenken (24.3.03, 12:52)

NTNU-styremøtet den 1. april skal avgjøre framtidas styringsmodell. Det blir et skjebnemøte, slår forfatterne av dette innlegget fast - og minner om at det er åpent for alle.

Det er vanskelig å si når det første frøet ble sådd, men nå dukker ordet "særlovselskap" opp i forbindelse med alle endringer som skjer i universitets- og høyskolesektoren. Mjøsutvalget leverte et dokument som danner grunnlaget for Loven om universitet og høgskole som ble vedtatt i 2002. I dette dokumentet heter det blant annet: "Utvalgets flertall foreslår at de statlige universitetene og høgskolene organiseres som egne rettssubjekter i henhold til egen særlov".

NTNU stilte seg, som eneste universitet, positiv til tanken om at universitetene skulle endre tilknytningsform og få status som særlovselskap. I ettertid kan det se ut som om tanken om særlov har ligget som en usynlig rød tråd i alle endringsvedtak som har vært fattet i vårt øverste vedtaksføre organ, styret.

Fint på kartet
Hvor mye skal ofres på det som ser ut som en oppstaket kurs mot en hverdag der markedstilpasset forskning og salg av studieplasser kanskje vil danne grunnlaget for vår økonomiske situasjon?

Så langt har vi vært gjennom en organisasjonsendring på fakultets- og instituttnivå, som har gitt et strømlinjeformet organisasjonskart. På instituttnivå veide kravet om et redusert antall institutter tyngre enn det å gå inn i fagmiljøene og se på hvilke institutter som det var naturlig å slå sammen. På organisasjonskartet ser dette fint ut med tilnærmet lik struktur over hele universitetet, der det "usynlige" fjerdenivå, faggruppene, ikke er synlige. Dette passer fint inn i en konsernmodell!

Begrenser medbestemmelse
Hva så med Lov om universitet og høgskole som ble vedtatt i 2002? Denne skulle gi universitetene en friere stilling, der indre organisering skulle vedtas av eget styre. Dette hadde for så vidt vært greit, men i samme lov endret man styresammensetningen slik at vi fikk fire eksterne representanter. Disse fire er utpekt av UFD og har gjennom uttalelser den siste tiden vist at de stiller med et tilsynelatende klart mandat fra departementet i saker som har stor betydning for NTNUs framtid. Så langt har de bidratt sterkt til å begrense medbestemmelsen ved NTNU.

Demokrati på slaktebenken
Så er det saken om styring og ledelse. Vi er igjen inne på organisasjonskartet og lager strømlinjeformede modeller. Igjen er det våre demokratiske rettigheter som blir lagt på slaktebenken. Med et pennestrøk på tvers av alle anbefalinger har styret foreslått en modell der formell kollegial medbestemmelse ikke eksisterer.

Våre demokratiske tradisjoner tuftet på holdninger om at ansatte har mye å bidra med gjennom deltagelse i formelle styrer, er ofret til fordel for noe som kan se ut som en ren styringslinje, der lederes lojalitet oppover er tillagt stor tyngde. I tiden framover blir det nå å finne ut hvordan kollegial og formell medbestemmelse skal finne sin plass i denne modellen.

Spikeren i kista
UFD har nylig satt ned et lovutvalg som blant annet skal se på vår tilknytningsform. Denne innstillingen kommer til høsten. Hvis veien er lagt på forhånd gjennom styrevedtak på institusjonene, så blir sannsynligvis denne loven "spikeren i kista" på NTNU som statlig institusjon.

Har alle de endringer vi har vært gjennom de senere år, vært en lang og kronglete vei mot et ikke uttalt mål om at universitetene skal bli et særlovselskap, koste hva det koste vil? Hvis dette faktisk har vært denne usynlige røde tråden, så burde vårt departement hatt såpass respekt for de ansatte at dette var klarlagt på forhånd. De høringsrundene som har vært knyttet til våre endringer de siste årene, kunne hatt et helt annet innhold hvis målet var uttalt på forhånd.

Hvem sine interesser?
Fagforeningene står fortsatt sammen for de ansatte mot et styre som ser ut til å forberede innføringen av særlovselskap ved NTNU. Hva om vi blir særlovselskap? Da gjelder ikke lenger Tjenestemannsloven for oss og oppsigelsesvernet reduseres. Videre vil arbeidstakerne miste retten til å ta opp lån i Statens pensjonskasse og hva skjer med pensjonen? Hvilken tariffavtale får vi?

Saken om styring og ledelse er ennå ikke avgjort. Det endelige vedtaket skal fattes i styremøtet 1. april. Vi er kommet i en situasjon der det må settes spørsmålstegn ved hvilke og hvem sine interesser NTNU-styret egentlig ivaretar.

NTNU-styret møtes tirsdag 1. april. Det er i mangt et skjebnemøte. Det er åpent. Også for deg.

Jomar Finseth
Hovedtillitsvalgt 2fo NTNU

Jørn Ove Sæternes
Nestleder 2fo NTNU

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv