MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stavanger får snart universitet (1.4.03, 22:59)

Norges femte universitet blir trolig opprettet i Stavanger høsten 2004. Det bekymrer rektor ved Universitetet i Oslo.

Utdannings- og forskningsdepartementet har satt som krav at en høgskole må minst ha fire doktorgradsutdanninger for å være kvalifisert til universitetsstatus. Mandag fikk Høgskolen i Stavanger (HiS) godkjent retten til å dele ut den fjerde og avgjørende doktorgraden, i fagområdet spesialpedagogikk. Tidligere har HiS fått lov til å dele ut dr.grader i petroleumsteknologi, offshoreteknologi og samfunnssikkerhet.

NTNU-er i avgjørende posisjon
Det er fagkomiteer nedsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet som avgjør om høgskolene er kvalifiserte til å uteksaminere doktorander. I den fem personer store fagkomiteen som vurderte rogalendingenes utdanningstilbud i spesialpedagogikk deltok også NTNU-professor Einar Skaalvik fra Pedagogisk institutt.

Med fire grader på plass blir HiS den første statlige høgskolen i landet som søker om universitetsstatus. Høgskolen i Agder og Høgskolen i Bodø er begge i gang med å kvalifisere seg. Men HiA som er nummer to i løypa, mangler fortsatt to doktorgradutdanninger.

Bekymring i Oslo
Både nåværende rektor Arild Underdal og tidligere rektor Kaare Norum ved Universitetet i Oslo er bekymret over denne utviklingen.

- Tendensen er allerede at ressursene blir smurt tynt utover. Det nye systemet betyr at flere studenter kan få flere forskjellige tilbud, men kvaliteten på tilbudene kan komme til å lide, sier Underdal til studentavisen Universitas. Han er spesielt bekymret over fordeling av midler til forskning, som tradisjonelt sett er universitetenes hovedfelt. I tillegg frykter han at høyskolene på lengre sikt blir satt under press for å likne universitetene i henhold til forskning.

Også Kaare Norum er redd for at midlene vil spredt for tynt utover, og at det vil bli mindre til de etablerte universitetene.

Komplisert godkjenningsprosess
Ettersom rogalandingene er først i løypa er det noe uklart hvor lang behandlingstid deres søknad om universitetsstatus vil kreve. Det er nyopprettede NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) som skal behandle saken. NOKUT ble etablert 1. januar i år og er et statlig, uavhengig organ som skal godkjenne, kontrollere og utvikle kvaliteten på høyere utdannelse i Norge.

Nokut vil nå opprette en komité som skal vurdere om Høgskolen i Stavanger har tilfredsstillende systemer for kvalitetssikring. Hvis denne komiteen gir grønt lys blir det opprettet en ny komité, som bare skal vurdere akkreditering. Denne komiteen får i oppdrag å måle søknaden fra HiS mot forskriftene for nye universiteter.

Etter dette skal saken behandles i NOKUT-styret, før den sendes videre til departementet. Det er Utdannings- og forskningsdepartementet som har det aller siste ordet og foretar endelig akkreditering i form av en kongelig resolusjon.

Universitet til tiårs-jubileet?
Et kvalifisert tips går ut på at det vil ta ca. ett år før Høgskolen i Stavanger får rett til å kalle seg universitet.

1. august 2004 er det ti år siden høgskolen ble etablert. Fra samme dag håper ledelsen at Universitetet i Stavanger skal være en realitet. Gleden var i alle fall stor hos de ansatte på høgskolen i begynnelsen av denne uka da det ble kjent at en enstemmig fagkomité hadde gått inn for å gi dem retten til å dele ut den fjerde doktorgraden.

- Dette er en ualminnelig vellykket dag, sa rektor Per Dahl til Stavanger Aftenblad. Han var spesielt stolt over at alle de fire doktorgradene er gitt uten forbehold.

- Tildelingene av doktorgradsrett har vært enstemmige og betingelsesløse. Det betyr at vi passerer med god margin, sa en fornøyd Dahl til avisen.

Domenenavnet kapret av bergensere
Et litt pikant problem som rektoren kan støte på i universitetsforberedelsene er at det mest naturlige domenenavnet på internett for "Universitetet i Stavanger" - www.uis.no - allerede er snappet opp. Doemenet eies av firmaet Cisman AS i Bergen, som foreløpig ikke har tatt adressen i bruk. Akkurat nå er navnet "parkert" hos webhotellet Agdernett i Kristiansand. Så da spørs det om eierne i universitetsbyen Bergen er villig til å selge adressen til oppkomlingen og den fremtidige konkurrenten i Stavanger.

Av Jan Erik Kaarø

Her finner du Høgskolen i Stavanger på nettet.