MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Clemet kan stoppe ny ledelsesmodell (4.4.03, 14:16)

Styret har vedtatt en ny modell for styring og ledelse som betyr at rektor skal ansettes, og ikke velges. Men får NTNU lov av departementet til å lyse ut stillingen så lenge et lovpålagt krav ikke er oppfylt?

I sitt siste møte vedtok NTNUs styre å gå inn for at rektor- og dekanstillinger utlyses. Vedtaket som ble gjort kan leses i protokollen fra møtet som er lagt ut på nettet.

Det neste som nå vil skje er at universitetsdirektøren sender et brev til departementet der NTNU ber om å få gjennomføre et forsøk med varighet på fire år, for å prøve ut den nye ledelsesmodellen. Ifølge organisasjonsdirektør Trond Singsaas blir brevet sendt før påske.

Styret var i sin behandling av saken opptatt av at den skulle bli enstemmig vedtatt, fordi de mente det ville gjøre at henvendelsen til departementet stod sterkest mulig.

Fire forutsetninger
Den nye Universitets- og høgskoleloven som gir adgang til denne styringsformen setter som vilkår at fire krav skal være oppfylt for å innføre ny styringsmodell:

 • At det er et flertall for ordningen i de forskjellige grupperinger i styret.
 • At det er eksternt flertall i styret.
 • At styreleder er ekstern.
 • At rektor blir ansatt.

  NTNUs søknad oppfyller alle disse punktene, unntatt ett: eksternt flertall i styret. Det er nok årsaken til at styret var opptatt av å vise at det er et samlet styre som står bak søknaden til departementet.

  Departementet tvilende
  Ekspedisjonssjef Stig Klingstedt i Utdannings- og forskningsdepartementet sier at de vil være positiv til NTNUs søknad om å innføre ny styreform, men legger til at det forutsetter at lovens kriterier er oppfylt.

  - Men et enstemmig NTNU-styre foreslår en styresammensetning der det ikke er eksternt flertall?

  - Da tror jeg vi har et lite problem, sier Klingstedt. - Men vi får vente og se til vi får søknaden, jeg vil ikke gi noe svar over telefon.

  Alt tyder på at dette er en sak som til syvende og sist vil kreve en politisk avgjørelse. Det vil si at beslutningen må taes av statsråd Kristin clemet.

  For fort, mener Rigmor
  Rigmor Austgulen sitter i det såkalte Ryssdal-utvalget som utreder en ny universitets- og høgskolelov. Ved styrebehandlingen av ny ledelsesstruktur, uttrykte Austgulen skepsis til hastigheten i prosessen med ny modell for styring og ledelse ved NTNU. "Burde vi ikke roe ned og avvente utvalgets innstilling som kommer til høsten", spurte hun på styremøtet.

  Austgulens skepsis skyldes ikke at hun er uenig i innholdet i brevet som nå skal gå til departementet, men at hun mener det er uheldig å sette i gang omstruktureringen for tidlig, hvis det kommer en ny lov som NTNU må forholde seg til.

  Vent til perioden er ute
  - Vi bør ikke gå inn for noe som kanskje blir en haltende greie, mener Austgulen, som synes det vil være fornuftig å vente med prøveordningen til nåværende rektorperiode utløper. Hun understreker at dette er en personlig oppfatning, og at hun ikke har noen forutanelse om at Ryssdalutvalgets innstilling kan slå beina under modellen som NTNU legger opp til.

  Eivind Hiis Hauge utelukker ikke at han vil søke på stillingen som fast ansatt rektor.
  Vil Eivind søke?
  Hvis det går etter styrets tidsplan og departementet sier ja til NTNUs forespørsel, vil rektor, prorektor og dekaner kunne bli ansatt fra 1.1.2004. Vi har spurt rektor Eivind Hiis Hauge om han vil søke på rektorstillingen.

  - Det er ikke urimelig at jeg stiller meg til disposisjon, sier Hiis Hauge.

  - Men i dette tilfelle vil det kreve en aktiv handling, at du søker på en utlyst stilling.

  - Det kan skje mye i mellomtiden, og jeg vil ta standpunkt til det når saken foreligger, sier vår nåværende rektor.

  Av Arne Asphjell

  Vi har nå også lagt ut lydklipp av diskusjonen etter styremøtet der denne saken ble behandlet.
 •