MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Bjørn Haugstad: Ingen konspirasjon bak ny styringsmodell (9.4.03, 11:34)

Etter intens debatt har styret ved NTNU vedtatt en ny styrings- og organisasjonsmodell, hvor deler avhenger av at Utdannings- og forskningsdepartementet innvilger en tillyst søknad om forsøk. Jeg tar i denne omgang ikke stilling til klokskapen i vedtaket styret har gjort, - det vil vi gjøre når søknaden foreligger.

Derimot har jeg registrert at det i debatten har florert med ulike beskyldninger om motiver, samrøre og lignende mellom departementets politiske ledelse og styret. Jeg derfor vil understreke hensiktsmessigheten i at de som uttaler seg, også utviser et minimum av etterrettelighet.

I et innlegg i Universitetsavisa av Gunnar Fermann, leder av Forskerforbundet ved NTNU og Bjørn Skallerud, leder av NIF ved NTNU, fremstilles vedtaket som en del av en "styrt, større og vel planlagt prosess der ledelsen i UFD vil øke kravene til at universitetene skal ha større egeninntjening."

Fermann og Skallerud skal få meget store problemer med å dokumentere sin påstand. For det første finnes ingen slik prosess, for det andre har ledelsen i UFD aldri hatt, har ikke, og kommer ikke til å få planer om å øke kravene til egeninntjening. Faktisk eksisterer ikke lenger noen eksplisitte krav til egeninntjening, i motsetning til tidligere da budsjettet fra staten inneholdt en egen post med eksterne inntekter. Siden nåværende regjering tiltrådte er universitetene og høyskolene tilført over to milliarder kroner i økte ressurser, hvorav én milliard er en udiskutabel netto økning til reell aktivitetsvekst, og vi har varslet at vi ønsker å øke ressurstilgangen ytterligere. Til forskjell fra påstandene fra Fermann og Skallerud, så er disse opplysningene dokumenterbare.

Så vidt meg bekjent er vedtaket i styret enstemmig. Å antyde at UFDs politiske ledelse er i stand til (eller ønsker) å konspirere med to studentrepresentanter, fire vitenskapelig ansatte, en teknisk-administrativt ansatt og fire eksterne styremedlemmer, er, for å uttrykke det forsiktig, fantasifullt. At det i det hele tatt har vært en diskusjon om valgt eller tilsatt ledelse ved NTNU er nettopp fordi "den nåværende ledelsen i UFD" sørget for at spørsmålet ble overlatt til institusjonene. I Stortingsmeldingen fra Trond Giske ble det slått fast muligheten til valgt ledelse på fakultets- og instituttnivå skulle fjernes i loven.

Jeg er usikker på om innlegget fra Fermann og Skallerud er skrevet i uvitenhet, eller mot bedre vitende. Begge deler er alvorlig for fagforeningsledere som ønsker å bli tatt seriøst.

Av Bjørn Haugstad,
statssekretær i Utdannings- og forskningsdepartementet

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv