MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Harald Asheim: Styret må forklare seg (11.4.03, 13:33)

Ett skal i alle fall styret ha skryt for: Det har fått mange ut av likegyldigheta når det gjeld hva som foregår på styremøtene. For den djervheta som nå styret viser ved å ville innføre sentralisert universitetsdrift er verdt å merke seg.

Styret ser i alle fall ut til å ha entusiasme og trur at det gjer det rette. Dessverre ser det ut for at svært mange utenfor styrerommet ikkje oppfatter at en struktur inspirert av aksjeselskaper er det som skal gagne universitetet. Som de fleste sikkert har fått meg seg har mange ytra seg mot den nye styringsforma, både i avisinnlegg og i meir interne fora. Dette innlegget forsøker å ta utgangspunkt i det som styret, ved rektor, har presentert gjennom artikler i Universitetsavisa, for å forklare styrevedtaka og bakgrunnen for desse.

Innlegget 7.april ("Styrevedtaket 1.april, i perspektiv") skisserer:
"universitetets situasjon i dagens samfunn" og... "bakteppet for debatten om styring og ledelsesproblematikken". Hovedkonklusjonene ser ut til å være:

 • lenge siden universitetene var utdanningsinstitusjoner for en liten embetsmannselite
 • i dagens virkelighet er universitetene mangslungne organisasjoner i nær kontakt med en rekke samfunnssektorer
 • må forholde seg til stadig åpnere konkurranse på den globale arena

  Dersom en skifter ut et par substantiver, vil tilsvarende utsagn kunne passere for mange virksomheter og sektorer, som for eksempel: Statoil, NSB, meierisamvirket, skolekorpsene osv. At også universiteter endrer seg, har endret seg, og vil komme til å endre seg, kan sikkert de fleste samtykke i. Usemja vil heller gjelde om, og når, det er behov for endringer, og sjølsagt: kva slags endringer

  Innlegget 16.februar ("Styrevedtaket 11.februar") opplyser om vedtaket om "Enhetlig ledelse", som blant anna betyr at rektor og dekaner ikkje lenger skal velges, men ansettes av styret. Det blir tilsynelatende ikkje gitt grunn for vedtaket, utover at

 • det er styrets privilegium og ansvar å ta beslutninger etter å ha veid argumenter og innspill og sett dem i lys av egne erfaringer

  For å roe de som måtte meine at styret her "fjerner ordninger som mange her oppfattet som garantier for medvirkning" oppsummerer rektor det han "har sagt under hele høringsrunden":

 • det meste av toppkompetansen i organisasjonen befinner seg på grunnivå
 • universitetsledere er minst like avhengige av legitimitet i enheten de skal lede, som lederne i andre kunnskapsbedrifter.
 • det er et helt sentralt lederansvar å sørge for medvirkning av lærere og studenter
 • formell medvirkning er ikke i seg selv svaret
 • formell struktur er viktig nok, men kulturutvikling er viktigere

  I alle dager??

  Kan underskriveren her ha plukka utsagn ut av samanhengen, for å sette rektor i dårlig lys? Ikkje med medvit, i alle fall, men alle kan sjekke de refererte artiklene og sjøl vurdere.

  På grunnlag av utsagnene ovenfor kan en lett få inntrykk av at styret har handla ut fra uklare fornemmelser, heller enn fra klar analyse. Inntrykket er sikkert feil. Vi bør anta at grundigere analyse og argumenter ligg gjømt i ei eller anna utreiiing. Underskriveren har latt være å bruke tid og krefter på å leite etter denne. Slik sett kan det seies at han har vært lojal mot styrets prinsipp om at professorer helst bør forlese og forske, og ikkje blande seg for mye opp i styringa. Hovedgrunnen til å basere seg på lett tilgjengelig materiale og ikkje å grave djupere etter logikken, er likevel først og fremst å gi styret sjanse til sjøl å forklare bakgrunnen og argumentere for nødvendigheta av den sterke sentraliseringa som den vedtatte styringsstrukturen vil innebære. Dette er antakelig også heilt nødvendig for at den nye styringsstrukturen skal bli positivt akseptert i en stor og mangslungen organisasjon. Kanskje vil dette kunne overtyde en del tvilere. I alle fall vil vi alle forstå bakgrunnen for det som har foregått på styrerommet.

  Harald Asheim
  Professor petroleumsteknologi

 •  
   
      
   SEND INN LESERBREV TIL
   REDAKSJONEN >>>
   
   FLERE LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
   
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
   
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
   
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
   
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
   
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
   
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
    Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
   
  Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
    Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
   
  Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
   
  Arkiv