MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Dårlig læringsmiljø? Ring Arbeidstilsynet (11.4.03, 14:14)

Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at universiteter og høyskoler også følger opp sitt ansvar for studentenes "læringsmiljø". Fram til nå har Tilsynet bare hatt dette ansvaret i forhold til ansatte.

Dette er hovedpunktet i et forslag til lovendring som Regjeringen legger fram i dag (fredag). I lovforslaget foreslås det også at læringsmiljøutvalgenes rolle ved universiteter og høyskoler blir styrket.

Kan gi pålegg
Disse institusjonene har etter lov om universiteter og høgskoler ansvar for at læringsmiljøet for studenter er fullt forsvarlig. Endringen av universitets- og høgskoleloven vil gi Arbeidstilsynet sanksjonsmuligheter som tilsynet allerede har i forhold til ansatte gjennom arbeidsmiljølovens kapittel XIII. Disse sanksjonene innebærer rett til skriftlig pålegg om å rette på kritikkverdige forhold. Hvis fristen for pålegget ikke overholdes, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten eller pålegge tvangsmulkt når fristen for pålegget har gått ut.

Uklar grense
Tilsynet har imidlertid ikke myndighet over hele studentens "læringsmiljø". Det er studentenes "arbeidsmiljø" som skal overvåkes, og ikke det faglige miljøet. Ansvaret for sistnevnte ligger fortsatt hos universitetsledelsen. Dermed nytter det antagelig ikke å ringe Arbeidstilsynet hvis du synes foreleseren er håpløs, men Tilsynet kan slå ned på mangler i det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. Men grensen mellom hva Arbeidstilsynet og universitetsledelsen skal overvåke synes å bli noe uklar hvis lovforslaget går gjennom.

Læringsmiljøutvalgene styrkes
Arbeidstilsynet har i dag tilsyn med store deler av arealene ved universiteter og høyskoler i forbindelse med de ansattes rettigheter etter arbeidsmiljøloven. Regjeringen mener derfor det er naturlig og hensiktsmessig at Arbeidstilsynet får ansvaret for å føre tilsyn også med studentenes læringsmiljø.

Universiteter og høyskoler er pålagt å opprette læringsmiljøutvalg som skal bidra til at den enkelte institusjon følger opp sitt ansvar for læringsmiljøet. Proposisjonen inneholder forslag om å styrke disse utvalgenes rolle i å følge opp læringsmiljøbestemmelsen.