MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Gassteknisk senter åpnet (22.4.03, 13:46)

NTNU og Sintef åpnet i dag et felles Gassteknisk senter på Gløshaugen. Om lag 300 ansatte og stipendiater vil være knyttet til senteret.

Da statsråd Einar Steensnæs åpnet senteret klokka 13.30 i dag må det kunne karakteriseres som en milepel både for Norge, NTNU og Sintef.

Spiller en sentral rolle
Gass er og vil bli en viktig ressurs for Norge i årene som kommer. Senteret vil få en sentral rolle når det gjelder å utvikle denne ressursen slik at Norge som nasjon får mest mulig ut av gassen som tas opp fra brønnene i Nordsjøen og de nordlige områder.

Forskningsmiljøene ved NTNU og Sintef har levert viktige bidrag til Norges utnyttelse av naturgass. Forskningen i dette miljøet har omfattet et bredt spekter, fra utvinning, transport, foredling og til industribygging basert på våre gassressurser. Ikke minst har forskningen på miljøvennlig utnyttelse av naturgass vært viktig.

Den vil bli enda viktigere i tiden som kommer, dersom Norge skal klare å leve opp til sine forpliktelser som følger av Kyoto-avtalen. Derfor er det et viktig skritt som tas når de to forskningsmiljøene nå forener og koordinerer kreftene i det nye gass-senteret.

Stor aktivitet
Det såkalte SPUNG-prosjektet (SPUNG: Statlig program for utnyttelse av naturgass) i perioden 1987-93 la mye av grunnlaget for miljøenes gassekspertise. I løpet av en periode på vel seks år ble 55 doktorkandidater og nærmere 200 siv.ing- og cand.real-kandidater utdannet i dette programmet. I tillegg har NTNU og Sintef hatt flere kompetansebyggende prosjekter og samarbeidsprogram innen gass med oljeselskap, leverandører og offentlige myndigheter.

Senteret vil fra starten omfatte nærmere 50 NTNU-professorer og 100 Sintef-forskere. Om lag 150 doktorgradsstudenter og post.doc-forskere vil være knyttet til senterets forskningsområder, som bl.a. omfatter:

  • Naturgass til transport og energiforsyning
  • Omforming av naturgass til miljøvennlige energibærere - hydrogen, ammoniakk og metanol
  • Gasskraft med fjerning av CO2
  • Naturgass som råstoff for industriprodukter
  • Produksjon av naturgass

    Universitetsavisa kommer tilbake med reportasje og web-TV-innslag fra dagens senteråpning, og et tilknyttet seminar om gass og gassteknologi, som i ettermiddag arrangeres i Realfagbygget.

  •