MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Digitalt superbibliotek (27.4.03, 19:51)

Universitets- og høgskolerådet (UHR) har tatt initiativ til et "Norsk digitalt bibliotek", som skal samle Norge til et utlånsrike.

Det er en arbeidsgruppe innenfor UHRs bibliotekutvalg som vil opprette et femårs prosjektprogram for å opprette dette "superbiblioteket".

Ideen er å utnytte de nasjonale resurser som finnes bedre. Dette gjelder både i fag- og folkebibliotek landet over. Ved å etablere en felles digital infrastruktur, vil man samle alle de fiberoptiske trådene i et nettverk hvor all tilgjengelig informasjon skal kunne nåes med et tastetrykk.

NTNUs engasjement
NTNU deltar ikke i arbeidsgruppen som jobber med utredningen, men biblioteksdirektør Ingar Lomheim er NTNUs representant i Bibliotekutvalget i UHR.

- Vi vil absolutt komme sterkere inn i prosjektet om det blir noe av, blant annet gjennom Bibsys, som blir en meget viktig innholdsleverandør, sier seksjonssjef Arnt Dragsten ved Universitetsbiblioteket.

Professor Helge Salvesen ved Universitetet i Tromsø leder arbeidsgruppen i UHR. Han sier til Norgesuniversitetet – nettverket for etter- og videreutdanning i Norge – at det digitale biblioteket "vil revolusjonere kunnskapsorganiseringen i Norge og være et like viktig for nordmenns tilgang til kunnskap som Gutenbergs bibler var det for framveksten av protestantismen".

Et biblioteksrike
Hvilke tjenester vil så den femårige satsingen munne ut i?

 • Eksisterende eller nydigitaliserte elektroniske ressurser. Ikke bare tradisjonelle bibliotekressurser, men også arkivmaterialer i skriftlig form, eller gjengivelser av fysiske objekter.
 • Metadata; eller beskrivelser av elektroniske ressurser. Metadata letter vesentlig kategorisering, systematisering av, og søkearbeid i, store datamengder.
 • Merverdien som ligger i å samle lokale ressurser, kan gi nye tjenester.
 • Digitale rammeverk, som gjør det mulig å standardisere bibilioteks- og formidlingstjenester nasjonalt.
 • Brukerne får et felles brukergrensesnitt å forholde seg til, uansett i hvilken institusjon brukeren søker seg mot.

  Norsk digitalt bibliotek går også inn for å inkludere Store norske leksikon og Norsk ordbok - gratis og allment tilgjengelig - i det nye superbiblioteket.

  Finansiering
  Det er ikke kjent eksakt hva prosjektet med å opprette Norsk digitalt bibliotek vil koste. Ifølge UHR skal finansieringen av den permanente driften - etter at prosjektperioden er utløpt - hentes fra to kilder: Statens bibliotekbudsjett, og fra de "tversgående fellestiltakene" - som skissert i Stortingsmelding nr. 22 (1999-2000) - for bibliotek-, arkiv-, og museumsektoren.

  Av Tor H.Monsen

  Her finner du nettsidene til Universitets- og høgskolerådet.
  \\\"Netbibliotekene\\\": Dansk satsing for å samle bibliotekressurser på en internettportal.
  Les hovedartikkel: Doktoravhandlinger legges på nettet
 •