MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Læringsassistenter til topps? (1.5.03, 18:12)

I fjor var det "Eksperter i team" som vant den nasjonale utdanningskvalitetsprisen. Kan læringsassistentene makte det samme i år?

Tirsdag (6. mai) blir det avgjort hvem Utdannings- og forskningsdepartementet synes fortjener deres egen utdanningskvalitetspris for fremragende kvalitet i utdanningen. Prisen er på en halv million kroner og deles i år ut for tredje gang. I fjor vant NTNU med Eksperter i team.

Til årets konkurranse er det sendt inn fem forslag fra NTNU, hvorav "Læringsassistenten - Laos-prosjektet (LæringsAssistentOpplæringsSystem)" er prioritert som hovedforslag. Dette er et prosjekt for et felles opplegg og system for opplæring av studenter som veiledere. Prosjektet er initiert fra NTNU sentralt, mens det er Program for lærerutdanning som administrerer tiltaket.

Læringsassistentene er studenter som hjelper andre studenter.
Illustrasjon: NTNU Info/Elin Horn
Læringsassistentene - en ny yrkesgruppe
Det er Kvalitetsreformen som har utløst arbeidet med å utvikle nye undervisningsformer. Ved NTNU er det blitt klekket ut mange tiltak som skal møte kravet om en mer variert undervisning, bedre studiekvalitet og tettere oppfølging av hver enkelt student gjennom hele studiet.

I framtida blir det mer gruppe-undervisning, mer samarbeid studenter imellom og flere semesteroppgaver. Kravene om å legge læringsmiljøet til rette for den enkelte student gjør at NTNU har sett behov for å opprette en helt ny "yrkesgruppe" - læringsassistenter. Disse skal være mellomledd mellom studentene og de fast ansatte lærerne. Egentlig er dette en utbygging av ordningen med studentassistenter.

Kursing og bevisstgjøring
Mens opplæringen av stud.ass-ene var sterkt varierende, settes dette i system med læringsassistentene. Studentene som deltar må først gjennomgå flere kurs, hvor de lærer om rollen de skal fylle og oppgavene som de skal utføre.

Målet er ikke bare at assistentene skal bli gode hjelpere for andre studenter, men at de også selv skal få et faglig utbytte av ansvaret som veiledere. I fjor var det 150 studenter som kunne smykke seg tittelen læringsassistent. I år er målet at 200 studenter skal følge i samme fotspor.

Forslagene
Dette er NTNUs fem innsendte forslag til konkurransen om den nasjonale utdanningskvalitetsprisen:

FAKTA

ARTIKKELSERIE: Dette er fjerde artikkel i en serie om den nye utdanningshverdagen som vil prege universitetet i høst. Tidligere har du kunnet lese om:

 • Gradsoverganger for studenter som er underveis i sin utdanning
 • Nye eksamensregler
 • 40 studieprogram for nye studenter

  NB! Merk at disse tre artiklene bare er tilgjengelig for dem som er pålogget NTNUs intranett, Innsida.

 • 1) Læringsassistenten - Laos-prosjektet.

  2) Effektiv evaluering med IT-assisterte flervalgsprøver.
  Et utviklingsprosjekt ved Institutt for teknisk kybernetikk, som også er tilgjengelig og kan anvendes ved øvrige, passende fag- og emneområder, så vel innenfor som utenfor NTNU.

  3) Mastergradsstudiet i helsevitenskap.
  Landets første mastergradsstudium i helsevitenskap. Et samarbeid mellom Det medisinske fakultet, Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, statlige høgskoler i Midt-Norge og med praksisfeltet.

  Dessuten har NTNU valgt å sende inn to uprioriterte forslag: Det ene kalles "Svalex", et tverrfaglig og tverrinstitusjonelt petroleumsrettet kurs på Svalbard. Det andre er "Medisin for ikke-medisinere", som er et kurs beregnet for studenter som ønsker å anvende sine fagkunnskaper på problemstillinger rettet inn mot medisin.

  Av Tore Hugubakken

  Her kan du lese mer om læringsassistentene.