MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Mange realfagtiltak satt i verk (9.5.03, 13:29)

De siste årene har det vært satset hardt på å rekruttere flere søkere til realfagene.

Den nasjonale strategiplanen for styrking av realfagene i perioden 2002 - 2007,, "Realfag naturligvis", inneholder en rekke tiltak. Mange av dem er rettet inn mot grunnskolen og videregående skole.

Tre nasjonale sentra
Som en del av denne satsningen har Utdannings- og forskningsdepartementet (UFD) blant annet opprettet tre nasjonale sentra; Nasjonalt senter for naturfag i opplæringen, Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen og Nasjonalt senter for kontakt med arbeidslivet om realfag (RENATE). Naturfagsenteret er under etablering ved Universitetet i Oslo, mens de to andre er lagt til NTNU. Alle sentrene har nasjonale oppgaver.

Matematikksenteret ble offisielt åpnet i november i fjor og har som sin fremste oppgave å fornye matematikkundervisningen og gjøre den mer aktiviserende og engasjerende. Senteret står blant annet i spissen for en meget omfattende etterutdanning av lærere. Det er utarbeidet en egen handlingsplan for matematikkfaget - "Å tenne de unge" - som er et viktig dokument for senterets aktiviteter. Det vil også være en egen forskningsaktivitet knyttet til virksomheten i regi av matematikksenteret.

RENATE
er en videreføring av det tidligere "Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag" som ble etablert for nøyaktig tre år siden. I sin videreførte form skal senteret ha et spesielt fokus på samarbeidsrelasjoner mellom skole og arbeidsliv og et nært samarbeid med prosjekter i regi av Næringslivets hovedorganisasjon som "Partnerskap skole/næringsliv"og "Ungt entreprenørskap".

RENATE arbeider for at teknologi skal få en langt større plass i skolen. Blant annet har RENATE ansvaret for prosjektet "Teknologi i skolen" hvor Rosenborg ungdomsskole er blant deltagerne. Her er teknologi innført som eget fag på hele ungdomstrinnet.

RENATE har også en viktig funksjon i det å informere elever som skal velge fag i videregående skole om konsekvensene av å velge bort sentrale realfag. Uten realfag stenges døra for mange studier og yrker som kan velges etter fullført videregående skole.

Eget nettsted
Informasjonen om realfagenes funksjon i opptakssammenheng (med mye mer) er samlet på nettstedet www.velgriktig.no

Les hovedartikkel: Nedgangen for realfagene har stanset