MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STABILT HØY SØKNING TIL NTNU:
Nedgangen for realfagene har stanset (9.5.03, 11:58)

Søkningen til NTNU holder seg på et stabilt høyt nivå. I alt har 8.084 studiesøkere NTNU som førstevalg i 2003. Dette er et meget høyt antall primærsøkere i forhold til antall studieplasser.

Antall primærsøkere fordelt på universitet.
Studiedirektør Jon Walstad gleder seg først og fremst over at nedgangen i søkere til realfagene, en tendens som har bekymret universitetene i flere år, nå er stanset for NTNUs vedkommende.

- Dette viser at de tiltakene som er satt i verk, både nasjonalt og ved NTNU, har begynt å virke, sier Walstad. Det gjelder for eksempel "RENATE" (Nasjonalt senter for rekruttering til naturvitenskapelige og teknologiske fag) og Nasjonalt senter for matematikk i undervisningen, som begge er lagt til NTNU.

Flere vil studere medisin
Gledelig er også en søkervekst på mer enn 20 prosent til medisinstudiet.

- Det tyder på at vi har lykkes med å profilere medisinstudiet ved NTNU som et spennende tilbud på et spennende studiested. Siste Stud.mag.-undersøkelse rangerte oss på topp i studenttrivsel blant de medisinske fakultetene, og nesten på nasjonal topp av alle studietilbud, sier dekanus ved Det medisinske fakultetet, Gunnar Bovim.

Prosentvis endring av primærsøkerne mellom universitetene.
Han legger til at selv om det nå er relativt god legedekning i Norge, er det ingen arbeidsledighet blant leger. Medisinutdanningen er også velegnet til mange ulike formål - ikke bare klinisk drift.

Tradisjonelle sivilingeniørfag i støtet
De tradisjonelle sivilingeniørfagene som bygg, energi og miljø, kjemi, materialteknologi og marin, fortsetter den positiv trenden med økende søkertall.

- Det skyldes nok i stor grad at søkerne leger vekt på gode jobbmuligheter etter endt studium. Det er positivt for nyskapingen i norsk industrivirksomhet at ungdommen velger seg en framtid innenfor disse yrkene, sier dekanus Torbjørn Digernes ved Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi.

Fordeling av primærsøkere på fagretninger ved NTNU.
NTNU er i stor grad et profesjonsutdannings-universitet. Sivilingeniørstudiet utgjør alene 40 prosent av studentmassen ved NTNU. Det medfører at NTNU - på godt og ondt - blir sårbar for konjunktursvingninger og endringer i arbeidslivet.

Et fagområde hvor dette gir seg negative utslag også i 2003, er IKT. Problemene i IKT-næringen er vel kjent og gir en naturlig forklaring på at søkertallene til IKT-studiet fortsatt stuper - i forhold til 2002 er en av fem søkere borte. Også for de populære fagene teknisk design og industriell økonomi peker tallene nå nedover.

- Men vi har fortsatt mange ganger flere søkere enn vi har studieplasser, slik at vi i også i år vil bli nødt til å avvise mange svært gode søkere, påpeker studiedirektør Jon Walstad.

For humaniora og samfunnsfag registrerer NTNU en svak nedgang i søkningen.

Fordeling av primærsøkere på siv.ing.-linjer ved NTNU.
Nye tilbud om lektorutdanning
2003 er et spesielt år for alle universitetene, med en helt ny studieprogramstruktur. Det har derfor vært knyttet ekstra stor spenning til søkningen til nye programmer. Et helt nytt tilbud ved NTNU, er seks femårige såkalte "integrerte lektorprogrammer", innen blant annet realfag og teknologi. Med nesten 300 primærsøkere til de seks lektorprogrammene, er NTNU er betydelig aktør også innenfor lærerutdanning.

Framgang på landsbasis
Totalt kan universitetene glede seg over en betydelig framgang. Samlet søkertall for hele landet viser en økning fra 80.500 søkere i 2002 til 86.400 søkere i 2003. Økningen er langt større enn det økningen i årskullet skulle tilsi.

Sju av ti søkere har i år sendt inn søknaden sin via internett.

Jubel ved Universitetet i Oslo.
..og ved Universitetet i Bergen.
Les også: Mange realfagtiltak satt i verk