MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Åtte millionar til nytt idrettsbygg (12.5.03, 13:00)

Velferdstinget gjev åtte millionar til nytt idrettsbygg på Gløshaugen. – Nå må NTNU komme etter, krev leiar for Studenttinget, Åge Halvorsen.

- Det gamle idrettsbygget er slitt og må erstattast av eit nytt, seier Åge Halvorsen.
Velferdstinget vedtok for nokre dagar sidan å ta åtte millionar kroner frå tidlegare innbetalte semesteravgifter for å vere med på å finansiere eit nytt idrettsbygg. Ein har fått utarbeidd eit forprosjekt som stipulerer bygget til å koste totalt om lag 25 millionar. Desse pengane må komme frå NTNU, Studentsamskipnaden og Høgskulen i Sør-Trøndelag.

Institusjonsansvar
- Studentvelferd er eit institusjonsansvar. Det er ikkje tilstrekkeleg å ta ansvar for den boklege lærdommen åleine. Samstundes er det eit uomtvisteleg faktum at det nåverande idrettsbygget på Gløshaugen er for gammalt og for dårleg, slår Halvorsen fast.

- Då Dragvoll fekk sitt idrettsbygg, såg ein at aktivitetsnivået auka monaleg, og det same må ein vente vil skje her.

Subsidiert?
- Årsavgifta ved senteret på Dragvoll er svært låg, samanlikna med til dømes Sats og 3T. Nokon vil seie at det vert for mykje subsidiar?

- Men tilbodet ved dei kommersielle treningssentraene er då og klart betre. Samstudnes er eit slikt tilbod som sagt ein del av studentvelferden.

Halvorsen seier at Velferdstinget nå forventar at NTNU legg ein høveleg bevilling for nytt idrettsbygg inn på neste års budsjett.

Viktig sak
Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein seier i ein kommentar at dette spørsmålet vil bli synleggjort som ein del av budsjettprioriteringane for 2004.

- Eit nytt idrettsbygg på GLøshaugen er eitt av fleire moglege investeringsprosjekt for neste år. Diskusjonen er sett på dagsordenen, og kjem inn som ein av fleire investeringsønsker innanfor dei smale rammene NTNU har, seier universitetsdirektøren. Ho vil ikkje forskottere noko som helst nå, men forsikrar om at ein ser på dette som ei viktig sak for universitetet.

Tekst og foto: Tore Oksholen