MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Årets æresdoktorer: Carmen Andrade og Jon Elster (14.5.03, 00:16)

Professorene Carmen Andrade og Jon Elster blir 23. mai kreert til æresdoktorer ved NTNU.

En spansk betongekspert og en norsk ledende samfunnsforsker blir årets æresdoktorer ved NTNU. Begge vil delta ved NTNUs Festmøte med doktorpromosjon fredag 23. mai i Studentersamfundet.

Carmen Andrade.
Carmen Andrade
Den spanske professoren Carmen Andrade (56) har de siste ti årene vært direktør ved Instituto Eduardo Torroja, et forskningsinstitutt som arbeider med konstruksjonsvitenskap. Hun er også professor ved Forskningsrådet i Spania (CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas).

Andrade tok doktorgraden i industriell kjemi i 1973. Hennes akademiske karriere startet som Lecturer ved Valencia Universitet, hvor hun underviste i årene 1974-75. Deretter gikk turen til Instituto Eduardo Torroja, hvor hun siden har vært. Først som forsker, deretter som forskningsleder og direktør.

Vell av publikasjoner
Carmen Andrade har en voldsom arbeidskapasitet og makter å kombinere administrative oppgaver med forskning og foredragsvirksomhet verden rundt.

Hun har forfattet en mengde publikasjoner og mange av dem er helt sentrale innen fagområdet bestandighet og vedlikehold av betongkonstruksjoner, og spesielt armeringskorrosjon. Hun er forfatter og/eller medforfatter til over 200 artikler i internasjonale tidskrifter. 3 bøker og 80 kapitler i bøker har hun skrevet eller redigert. Hun har også hatt 250 presentasjoner ved internasjonale konferanser, pluss 90 presentasjoner ved nasjonale, spanske kongresser. Andrade har også vært initiativtaker til, og har organisert en lang rekke internasjonale kongresser.

Utvikler av feltutsyr
Andrades forskningsaktivitet har vært fokusert på bestandighet og levetid for betongkonstruksjoner og spesielt korrosjon på armering i betong. Andrade utviklet det første vellykkede feltutstyr for ikke-destruktiv måling av korrosjonshastigheten for innstøpt armering. I dette patenterte og kommersielt vellykkede utstyret er kjente elektrokjemiske prinsipper anvendt på nye og elegante måter. Utstyret er mest i bruk i Sør-uropa, men finnes også i Norge.

Den spanske professoren har initiert og tatt aktivt del i forskning innen nesten alle områder av bestandighet av betongkonstruksjoner: Levetidsberegninger, karbonatisering og kloridinntrenging, forsinket armering, bruk av korrosjonsinhibitorer i betong, bestandighet av høyfast betong, korrosjon på spennarmering og risikoanalyse.

President Andrade
Andrade er president bransjeorganisasjonen "Rilem", som er en betydningsfull sammenslutning av eksperter i betongbransjen. Her har hun ledet flere faglige komiteer der også NTNU har vært involvert. I 1986 fikk hun selv en av Rilems medaljer, "Robert L'Hermite" som gis til yngre forskere for relevant og originalt arbeid. I 1997 fikk hun en forskningspris fra the "International Committee of the CANMET/ACI International Symposiums on Concrete Technology" for sitt arbeid med korrosjon på armering i betong.

Også samarbeid med NTNU
Carmen Andrade tar aktiv del i Spania-Latin-Amerika-samarbeidet som er av stor betydning for den teknologiske utviklingen i Latin-Amerika. NTNU har også hatt nært samarbeid med Instituto Eduardo Torroja og med Carmen Andrade i mange år. I april i år ble det arrangert et Norsk-Spansk PhD-forum ved Eduardo Torroja, med tre doktorstudenter fra NTNU til stede.

Jon Elster.
Foto: Bladet Forskning/Trond Isaksen
Jon Elster
Den andre æresdoktoren ved NTNU i år er Jon Elster (63). Faren var kringkastingssjef i Norge, moren psykoanalytiker og dikter, og selv ble sønnen Jon Elster professor, for tiden ved Institutt for statsvitenskap, Columbia University i New York.

På tvers av fagdisipliner
Få andre nordmenn har i samme grad greid å markere seg internasjonalt innen det samfunnsvitenskapelige fagområdet slik som Jon Elster. Sosiologi, statsvitenskap, psykologi, økonomi, historie og filosofi er alle disipliner der Elsters faglige bidrag har hatt stor innflytelse, men faktisk også innen litteratur, biologi og matematikk. Jon Elster er et eksempel på en vitenskapsmann som har bidratt på tvers av tradisjonelle fagdisipliner. I en tid med streng spesialisering i forskningen, er det unikt at en person har kunnet bidra på så mange områder som det Elster har gjort.

Sitert og atter sitert
Elster er i dag en av de mest siterte samfunnsforskere i verden, og den klart mest siterte norske forsker i samfunnsvitenskap. Elster har forfattet flere titalls bøker og et meget stort antall artikler. Han har gitt avgjørende bidrag til forståelsen av rasjonalitetens rolle i økonomi og samfunn, av grensen mellom rasjonalitet og irrasjonalitet og av forholdet mellom følelser og fornuft i menneskelig handling. De sentrale bidragene foreligger i en rekke forskjellige bøker på både norsk, engelsk, og fransk, ikke som oversettelser, men forfattet av Elster selv på de forskjellige språk.

Marxismen tar feil
Elster regnes som en av verdens fremste kjennere av Marx, noe som har gjort "Making Sense of Marx" (1985) til en av de viktigste referansene for en vitenskapelig forståelse av Marx. Dette verket konkluderer imidlertid med at Marx' økonomiske teorier i det vesentlige er feilaktige eller irrelevante, og at marxismens kjerne dermed ikke er holdbar. Elster vakte også oppsikt da han i 1979 gikk til et frontalangrep på bruken av funksjonelle forklaringer i samfunnsvitenskapen.

Elster tok magistergraden i filosofi ved Universitetet i Oslo i 1966. I perioden 1986-1994 var han professor ved University of Chicago, der han også var leder av "Center for Ethics, Rationality and Society". Tidligere har han engasjement ved University of California, Stanford University, Université de Paris VIII, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris og Universitetet i Oslo.

Studerer borgerkriger
I de siste årene har Elster interessert seg for problemet med å utvikle nye grunnlover for de post-kommunistiske demokratier, noe som har ledet ham over i studiet av borgerkriger. I de nærmeste årene vil Elster arbeide videre med denne forskningen ved "Center for the Study of Civil War" (CSCW). I CSCW, som er et Senter for fremragende forskning, er NTNU allerede godt representert, og flere av fagmiljøene ved NTNU vil i dette samarbeidet kunne trekke veksler på Elsters faglige kapasitet.

Av Tore Hugubakken

Kilder:
Professor Øystein Vennesland (Institutt for konstruksjonsvitenskap, Fakultet for Ingeniørvitenskap og teknologiledelse) og dekanus Jan Morten Dyrstad (Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse).

Her kan du lese mer om årets doktorgradspromosjon.