MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYRING OG LEDELSE:
Eksterne utlysinger vedtatt (1.4.03, 16:14)

Styret har talt: Heretter skal NTNUs lederstillinger utlyses eksternt. - Vi er egentlig ikke så uenige, sa Christian Thommessen da han etter styrebehandlingen møtte de ansatte på gangen. Sjelden har et styremøte hatt så mange tilhørere.

Tirsdag 1. april gjorde NTNUs styre et enstemmig vedtak som innebærer at NTNU fra 1.januar 2004 starter en forsøksperiode på fire år med tilsetting av rektor, prorektor, dekaner og prodekaner etter ekstern utlysing. Lederne tilsettes på åremål for en periode på fire år.

- Vi er ikke Clemets trojanske hester i styret, sier Christian Thommessen om de eksterne representanter i NTNU-styret.
Foto: Tore Oksholen
Vedtaket var i tråd med saksframlegget og med hva styret tidligere har signalisert at det vil gå inn for.

For første gang var det flere tilhørere enn styrerepresentanter til stede på et styremøte ved NTNU. Etter oppfordring fra fagforeningslederne hadde flere ansatte tatt turen til styrerommet for å overvære behandlingen av ny ledelsesstruktur ved NTNU.

Avsanne vandrehistorier
I den formelle del av møtet var den eksterne styrerepresentanten Christian Thommessen sterkt opptatt av å avsanne det han kalte "vandrehistorier" om seg selv.

Som mange lesere vil ha registrert, er ikke fagforeningsledere ved universitetet nådige i sin omtale av Thommessen i et debattinnlegg i Universitetsavisa. Thommessen mener han er feiloppfattet når han er sitert på at han legger liten vekt på høringsrunden. På styremøtet presiserte han at anså høringsrunden som sentral i behandlingen av saken.

- Ikke udemokratisk
- Når jeg sier at styret sitter med kompetansen, er det i forståelse av at kompetanse omfatter kunnskap og ansvar, og det var spesielt ansvar jeg mente i denne sammenhengen, sa Thommessen, som mener myten om hans udemokratiske holdning er en vandrehistorie.

Han benyttet også anledningen til å avsanne et par andre vandrehistorier: De eksterne styrerepresentantene har ikke hatt noe eget møte med statsråden. De eksterne representantene kjenner knapt hverandre fra før, og de har ingen omgang med hverandre verken sosialt eller forretningsmessig. - Vi sitter ikke engang ved siden av hverandre på flyet til Trondheim, kunne Thommessen fortelle.

Hører ingen massiv konflikt
- Vi møter opp på enhver ønsket arena for å snakke med de ansatte, understreket Thommessen, som nok følte behovet for nærmere kontakt med de ansatte så sterkt at han ble med på gangen for å utdype sine standpunkter etter at behandlingen av saken var ferdig.

- Dere er helt fjerne i forhold til grunnplanet, sa førsteamanuensis Olav Gundersen (t.v.) fra filosofi til styremedlem Christian Thommessen i den "korridorpolitiske seansen" som fulgte etter styrebehandlingen av ny ledelsesmodell.
Foto: Dag Svanæs.
Det var i denne seansen at han konkluderte med at det egentlig ikke er så stort sprik mellom hans eget syn på ledelsesspørsmålet og de ansattes bekymring for ny modell. Olav Gundersen og Ingebjørg Seip fra Filosofisk institutt uttrykte sterk bekymring for mindre demokrati og mer lojalitet oppover enn nedover fra ledernes side i dagens og morgendagens universitet.

Thommessen lyttet med interesse til synspunktene fra de ansatte, og mente det var feil å mistenke de eksterne representanter for å ha en annne agenda enn de ansatte. - Jeg hører ingen massiv konflikt, konkluderte Thommessen. - Kortere lederlinjer vil gjøre livet enklere for dere, mente han.

Vedtak uten dramatikk
Diskusjonen i styret ble ikke så opphetet som man kan kanskje kunne vente. Saksframlegget og forslaget til vedtak fra administrasjonen var i tråd med tidligere behandling i styret, og det var det man må kalle detaljer styrerepresentantene hengte seg opp i:

Rigmor Austgulen mente at utlysing at toppstillinger skulle skje internt, uten konkurranse fra eksterne kandidater. Hun var også skeptisk til hastigheten i prosjektet. - Er det ikke bedre at vi venter med å konkludere til utvalget som utreder universietetenes organsiasjonsform har avgitt sin innstilling, spurte hun.

Geir Lunde ville utvide styret til 12 representanter, fordi han mente de teknisk-administrativt ansatte burde være representert med to.

Studentrepresentant Bjørn O. Utgård mente at en av de fire representantene i fakultetetsrådet burde være en stipendiat.

Ekstern utlysing
Austgulen fikk ikke gehør for sine forslag. Flere representanter påpekte at et så bredt utlysingsgrunnlag som mulig er ønskelig, og at interne kandidater som får stillingen, vil stå sterkere hvis det har skjedd i åpen, ekstern konkurranse. Uansett vil solid kunnskap om institusjonen være et ufravikleig krav som sikrer godt kvalifiserte ledere.

Geir Lunde måtte nøye seg med en merknad til vedtaket angående flere teknisk-administrative representanter.

Rektor ville gi anbefaling om at det blir valgt minst en stipendiat til fakultetesstyrer.

Styret var opptatt av at saken skulle få et enstemmig vedtak, og at det ikke skulle sendes signaler om usikkerhet til Departementet.

Etter de nevnte forpostfektninger ble det et enstemmig vedtak i samsvar med saksframlegget, men med en tilføyelse om at punktene 2-7 i vedtaket legges til grunn for arbeidet med ny ledelsesmodell under forutsetning av en positiv tilslutning fra departementet.

Refs fra rektor
Rektor benyttet anledningen til å gi en liten refs til fagforeningslederne som satt benket langs veggene. - Det er mange forskjellige meninger i denne saken, sa rektor, og understreket at han har full respekt for alle standpunkter.

- Men jeg har ikke samme respekt for måten saken er blitt behandlet på i det offentlige rom, sa han videre. - Det er viktig at vi ikke legger oss på tabloide uttrykksformer. Vi må vise repekt for hverandre og ikke ta mannen i stedet for ballen.

Av Arne Asphjell

UA 30. mars om rektortilsetting
Protokollen fra møtet, se sak 34/03 side 19.
 Hør lydklipp