MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

STYRING OG LEDELSE:
Ny styringsmodell tidligst i 2004 (21.5.03, 11:53)

Styret ved NTNU vedtok i dag (torsdag) enstemmig å utsette endringer i styringsstrukturen. Styret vil ta opp saken på nytt senest høsten 2004.

Vedtaket var i tråd med forslaget fra universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein. Hun gikk inn for å legge saken på is i påvente av mulige endringer i Universitetsloven. En annen viktig årsak er selvfølgelig at Utdannings- og forskningsdepartementet har sagt nei til NTNUs søknad om å gjennomføre et forsøk med ny styringsform.

Det var full oppslutning i styret om å utsette saken, og ingen stemning for å sette ut i livet bare de deler av styrets opprinnelige vedtak som departementet kan godta. Det gjaldt i første rekke muligheten for å tilsette i stedet for å velge ledere på fakultets- og institutt-nivå. Men en slik delvis implementering av ny struktur vil bare skape intern uklarhet, mente flere av styrerepresentantene. Styrets hovedønske er fortsatt å innføre én styringslinje ved NTNU, og denne saken vil bli tatt opp igjen så fort en ny lov er på plass.

Delvis innføring kunne ha utsatt samlet ledelse med opp til fire år
Årsaken til at Universitetsdirektøren rådet Styret til å utsette hele omorganiseringen er som følger:
Hvis NTNU bare vedtar å innføre halvparten av forslaget, nemlig det som går på å tilsette, isteden for å velge, ledere på sentral- og fakultetsnivået, vil disse normalt måtte tilsettes i en åremålsperiode på fire år. Dette er lovfestet.

Hvis NTNU får en tilsatt rektor med dagens oppgaver som sitter på en fireårskontrakt, vil NTNU samtidig være låst til todelingen mellom faglig og administrativ ledelse i fire år. Hvis det kommer en ny universitetslov midt i denne perioden ville ikke dette ha endret situasjonen, siden lover ikke kan ha tilbakevirkende kraft.

Et annet alternativ vil være å tilsette rektor i henhold til valgperiodene som er definert i dagens Universitetslov. Da må rektor og dekaner som tilsettes i løpet av 2003 i praksis bli sittende ut hele 2004, da inneværende valgperiode utgår. Men hvorvidt det er tillatt å tilsette personer på åremål i henhold til valgperiodene, er usikkert. Dette er upløyd juridisk mark. Derfor måtte NTNU uansett ha søkt departementet først, uvisst med hvilket utfall.

En samlet vurdering av dette kompliserte juridiske landskapet, med basis i en lov som uansett skal endres, gjorde at Universitetsdirektøren rådet Styret til å vente med denne saken til den nye Universitetsloven, og nye rammebetingelser, er på plass.

Endringer tidligst i 2004
Det ble i styrediskusjonen understreket at styret nå slutter fullt opp omkring de styringslinjene som universitetet har i dag. Det er disse som gjelder helt til departementet godkjenner en eventuell ny styringsmodell. I praksis kan en slik omlegging tidligst skje en gang i 2004.

Ryssdalutvalget, som for tiden utreder ny lov, vil legge fram en anbefaling for Stortinget 1. september. NTNUs styremedlem Rigmor Austgulen er blant medlemmene i dette utvalget.

Av Jan Erik Kaarø og Even Gran

Her kan du lese notatet der Universitetsdirektøren rådet Styret til å utsette saken (pdf)