MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

09:45 - Skulle vi gå inn med kampanjar á la "Blenda vaskar kvitare"? (15.5.03, 20:13)

Vi er attende på Arntzens nyinnreia kontor ved innkjørselen til sjukehuset, i det som det som var Revmatismehuset, men som i framtida skal vere administrasjonsbygget.

Vi diskuterer marknadsføring. Arntzen var sjef for Sintef. og veit noko om kor viktig det er å vise fram kva ein kan. Fritt val av sjukehus er ein realitet. Bør St. Olavs Hospital få lov til å annonsere kor flink ein er til å kurere ulike lidingar? Dersom ein kan dokumentere særs gode resultat med å behandle ein bestemt sjukdom, vil det kunne skaffe sjukehuset fleire økonomisk lukrative pasientar.

- Brann-supportarar på pasienthotellet? Neineinei.
Men det synest ikkje sjukehussjefen er nokon god idé. - Du rører i sterke kjensler om du gjer slikt. Skulle vi gå inn med annonsepengar for å få tak i fleire pasientar, når vi har mange nok som det er? Med kampanjar á la "Blenda vaskar kvitare"? Då er vi inne i ei verd kor ein kan stille store spørsmål ved etikken.

- Men det er blitt slik at nokre lidingar løner seg betre enn andre?

- Det er rett, men slikt skal ikkje verke inn på kven vi tek inn til behandling. Vi er lovpålagt å gje eit tilbod til alle, heilt uavhengig av økonomi/lønsemd. Det er eit slags omvendt monopol, vi må ta alle, og vi avgjer ikkje prisen sjølv. Nokon vil innføre tradisjonelle marknadsmekanismar også i vår sektor. Det vil i så fall rasere målet om eit likeverdig tilbod til alle.

Men Arntzen er likevel merksam på at det er skjær i sjøen. For ventelistene vil etter kvart ta slutt, seier han, og då kan det bli eit problem om St. Olavs Hospital er det einaste sjukehuset som er lånefinansiert og dermed må svare for låna - og derfor må ta seg betre betalt.

Ein moglegheit er alltids at Branns supportarklubb leiger seg inn når laget deira spelar seriekamp. Ein treng retningsliner for kven som skal få leige rom der.

10:00 - Legar og sjukepleiarar nærer ein grunnleggjande mistillit til kvarandre