MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTL-medlemmer vil ikkje ha aksjeselskap (1.6.03, 19:21)

Medlemmene av Norsk tenestemannslag ved NTNU er sterke motstandarar av å omdanne offentlige verksemder til aksjeselskap og til å åpne for meir konkurranse.

I ei spørjeundersøking har NTL-medlemmane mellom anna svart på kva dei meiner om modernisering av offentleg sektor. NTL er, ved sida av Forskarforbundet, den største fagforeninga ved universitetet.

Ein klar majoritet er klart negative til ei "AS-infisering" (som rapporten skriv) av offentleg sektor; og dei er svært villig til å ta i bruk streikevåpenet dersom det trengst for å verne eigne interesser. Og dei er jamnt over negative til å setje delar av produksjonen ut for konkurranse.

På den andre sida meiner dei at det er behov for auka produktivitet i offentleg sektor. Og dei synest at offentleg sektor skal bli betre tilpassa brukarane (oss alle).

Skepsis minkar med auka utdanning
Når ein studerer tala nærare, ser ein at medlemma er meir innstilt på konkurranseutsetjing jo høgare utdanning dei har. Dette vert fortolka som at det er frykta for eiga arbeidsplass som kjem fram: Det er helst manuelle og rutineprega oppgåver, som krev låg utdanning, som er mest utsett for konkurranseutsetjing.

Samstundes seier mange medlemmer at dei har lite kunnskap om kva for konsekvensar modernisering av offentleg sektor kan få. Her har mao. både tillitsvalde og universitetsleiing ei oppgåve å fylle.

Kvar femte svarte
Det er NTL/forening 92 og NTL Fylkesutvalet i Trøndelag som står bak undersøkinga. Om lag 20 prosent, eller 148 av ca. 700 medlemmer, svarte på spørjeskjemaet som vart sendt ut i fjor haust. Dei eldre har høgare svarprosent enn dei yngre medlemmene, og dei med høgare utdanning svarar oftare enn dei med låg utdanning. Frie av ti respondentar erl eller har vore, tillitsvald.

Rapporten er ført i pennen av høgskulelektor Ove Gustafsson, Høgskulen i Sør-Trøndelag.

Av Tore Oksholen

Rapporten frå undersøkinga finn du her.