MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fiskefeitt hemmar vekst av kreftsvulstar (5.6.03, 12:25)

I 2020 vil ein av to nordmenn ha fått kreft. Den andre er pårørande. Kreft rører oss alle. Kan hende blir fiskefeitt redninga for nokre av oss.

Forskarane slit med å stadfeste konkrete årsakstilhøve mellom kosthald og kreft.

At fiskefeitt er bra for helsa, og særskilt bra når det gjeld kreft, er kjent. Men har slikt feitt også ein terapeutisk effekt – kan det nyttast direkte i behandlinga av kreftpasientar?

Svanhild Schønberg har gode resultat med å hemme kreftcellar hos mus.
Arkivfoto NTNU Info
Injiserte kreftceller
Forskar Svanhild Schønberg ved Institutt for klinisk og molekylær medisin har gjort forsøk på mus. Forsøka viser at fleirumetta feitt (frå fisk) verkar hemmande på utviklinga av visse former for tjukktarmskreft. Det dreier seg om coloncancercellene SW 480 og SW 620. Desse vart injisert i mus som så fekk ein diett med fleirumetta feitt.

Resultata ble lagt fram ved ein forskarkonferanse om feitt og kreft i Trondheim onsdag, og vil snart bli publisert i eit internasjonalt tidsskrift.

Forskar Karl Johan Tronstad frå Universitetet i Bergen la også fram forskingsresultat ved konferansen i Trondheim. Desse viser at fettsyra TTA hemmar utviklinga av hjernekreftceller. TTA ser også ut til å ha effekt på andre former for kreft. Nå står utprøving på kreftpasientar for tur.

Mirakelkurene finst ikkje
Men det er lang veg å gå før desse funna kan omsetjast i effektiv behandling av kreftpasientar. Spørsmåla står i kø:

 • Er det bestemte former for umetta feitt som verkar, og spelar kvaliteten inn?
 • At det fungerer på dyr, tyder det at det fungerer på menneske?
 • Kan feittet takast i pilleform, eller må det vere ein del av kosthaldet?

  Forskarane på området understrekar sterkt at ein har langt igjen.

  150.000 kreftsjuke
  Professor II ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, Ursula Falkmer, la fram tal som viser at annankvar norske mann og kvinne vil ha kreft i år 2020. Den andre vil vere pårørande.

  I dag er 150.000 nordmenn kreftsjuke til einkvar tid. 22.000 nye krefttilfelle vert oppdaga kvart år.

  Steinar Tretli i Kreftregisteret forteljer at tre av ti krefttilfelle truleg skuldast kosthaldet.

  Olje frå torskelever - endå betre enn sitt rykte?
  Årsak og verknad
  Med andre ord: Feil mat og drikke kan føre til kreft. Men derifrå og til å etablere klare årsakstilhøve, er ein vanskeleg veg.

  For det første: Det er snakk om komplekse tilhøve, kor ei rad faktorar verkar saman. Det kan vere slik at forskarane først oppdagar at ein faktor X verkar bra. Men så oppdagar dei etter kvart at faktor X gjev positiv verknad bare dersom den verkar saman med faktorane A og B, og der faktor Z er fråverande. Og så bortetter.

  For det andre: Når i livet er kosthaldet viktigast, i tilhøve til kva for kreftsjukdomar? Om du som femtiåring vert redd for å få sånn-og-sånn kreft, kan hende fordi andre i slekta har den, kan det vere at det var det du åt eller drakk (eller ikkje åt eller drakk) for tjue år sidan, som er viktig.

  Kreftceller kan leve i kroppen i tiår før dei slår til, og brått veks og blir ein farleg svulst. Då er det kosthaldet den gongen kreftcellene festa seg, som er avgjerande.

  For det tredje er det kan hende kosthaldet til mor di, medan ho gjekk gravid med deg, som var viktigast i tilhøve til den kreftformen du akkurat nå måtte lide av. Også her vert det forska meir.

  Okkupasjonsmat og brystkreft
  Epidemiologane veit til dømes at vaksne kvinner som var i ein viss alder under krigen, har klart lågare risiko for å få brystkreft. Dette heng venteleg saman med det spesielle kosthaldet ein hadde då, kan hende med at så mykje mat vart steikt i tran.

  Men å kome vidare derifrå, til å seie kva som er lurt å ete/drikke eller ikkje ete/drikke, er ikkje så lett.

  Av Tore Oksholen

 •