MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

NTNU-ledelsen: Fortsatt todelt, men snart med èn plan (19.6.03, 09:31)

Glem styring og ledelse - inntil videre. Til høsten skal det handle om strategier for NTNUs studier og forskning, bebuder rektor Eivind Hiis Hauge og universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein.

I det sommerstillheten er i ferd med å senke seg over NTNU, holder toppledelsen fortsatt møtene gående. De er fortsatt todelt, men snart blir de i hvert fall naboer. Gjennom en ombygging i Hovedbygningen skal rektor og universitetsdirektør få kontorer vegg i vegg, men inntil videre - og inntil Kristin Clemet skifter mening - snakker de fortsatt med to stemmer. I dette sommerintervjuet med Universitetsavisa er de likevel svært så enige om svarene på det meste.

Styring og ledelse viktigste sak
Ikke overraskende trekker de fram diskusjonen om NTNUs fremtidige styring og ledelse som den største og viktigste saken fra det siste året.

- Dette har vært både en viktig og en vanskelig sak som har vakt sterke følelser og hvor forskjellige meninger stod mot hverandre. Dette er en type sak hvor du uansett ikke får enstemmighet. Resultatet ble jo at vi ikke fikk dispensasjon fra universitetsloven, og nå blir hele saken utsatt til 2004/2005. Da får vi helt sikkert anledning til å diskutere videre, men kommende høst kan jeg i alle fall love at ledelsen ikke legger opp til noen debatt om styring og ledelse, sier Eivind Hiis Hauge.

Enkelte mener at NTNU har kastet bort mye tid og krefter på denne saken. Men det er universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein uenig i.

- Vi har høstet veldig mye lærdom av den prosessen vi har vært gjennom og vi har begynt en viktig debatt som vil bli videreført. Vi må ikke glemme at det som har skjedd hos oss egentlig er en avspeiling av en nasjonal debatt om universitetenes rolle i samfunnet. NTNU har vært modige som har vært i forkant av denne diskusjonen.

- De samme spørsmålene diskuteres også internasjonalt, påpeker Hiis Hauge. - Over hele Europa strever universitetene med å finne sin plass i en verden som er i sterk endring. Alle møter de økt konkurranse på mange plan.

Bildet lyver litt. Selv på sommerstid er det bare på fotografens ordre at NTNU-ledelsen tar seg tid til å slappe av på en benk i parken. Men nå er det ganske snart ferie.
Foto: Tore Hugubakken
Møter fagforeningene
- Dere har fått sterk motbør fra fagforeningene i denne saken. Er ledelsen og de ansatte på kollisjonskurs?

- I forholdet til fagforeningene er det nok behov for å rydde av veien noen misforståelser. Det er klart at det er ulike standpunkter i en slik sak, men personlig hadde jeg nok ønsket at diskusjonen var blitt gjennomført på en noe mer konstruktiv måte enn hva som har vært tilfelle. Men vi skal nå forsøke å få en bedre dialog med organisasjonene, lover rektor.

I neste uke møtes fagforeningslederne og ledelsen for å lufte ut etter vinterens holmgang.

- Når denne saken har tilspisset seg så er det nettopp fordi den er en del av en fundamental universitetspolitisk diskusjon som går langt ut over NTNU, og som fagforeningene har engasjert seg veldig sterkt i. Siden vi går først får vi på en måte støyten, legger Moe Skarstein til.

Aldri fred å få
- Helt siden opprettelsen i 1996 har NTNU vært gjenstand for nærmest konstant omorganisering og endring. Vil de ansatte nå få fred og ro en stund fremover?

- Svaret er båd ja og nei, sier rektor. - Det er nok ingen grunn til å tro at universitetsverdenen vil kunne isolere seg fra det endringstempoet som verden for øvrig har. I den forstand er det umulig å love noen rolig tid. Men jeg kan imidlertid forsikre at styring og ledelses-saken nå legges til side for en stund fremover. Nå skal vi konsentrere oss om det viktigste, som jo er faglig utvikling innen vår forskning og utdanning.

- Så vi får ikke noe nytt organisasjonskart de kommende tre år?

- De nærmeste to årene vil vi fokusere på innhold, lover universitetsdirektøren. - Vi har forståelse for dem som synes at vi har hatt mange omorganiseringer. Men samtidig må mye av det som har skjedd sees som en slags "restprosjekter" fra opprettelsen av NTNU i 1996. Tiden har gradvis modnet for å ta en del avgjørelser som det ikke var klima for å ta den gangen. Sett på denne bakgrunnen synes jeg at det egentlig har vært vist en imponerende innsats av alle som jobber ved NTNU, og som har bidratt til å gjennomføre prosessene på en konstruktiv måte. For selv om det har vært uenighet underveis så har gjennomføringen av "prosjektet NTNU" totalt sett gått meget bra, sier Moe Skarstein.

Rektor trekker fram to andre eksempler som han mener er gode bevis på at det jobbes veldig bra ved NTNU for tiden - Kvalitetsreformen og samkjøringen av IVT-fakultetet.

- I den første saken har spesielt Dragvollmiljøene gjort en kjempejobb. I den andre skal både ledelsen og de ansatte ved IVT-fakultetet ha stor honnør for jobben som er gjort med å utvikle fakultetet. Vi må ikke glemme at IVT i utgangspunktet var en kontroversiell konstruksjon.

Vigdis Moe Skarstein følger opp med å karakterisere hele NTNU som et "kjempeuniversitet med masse flotte folk som gjør en kjempeinnsats". - Veldig mange av våre miljøer, ansatte og studenter vinner priser og får positive evalueringer. Det kryr av begivenheter som gir NTNU positiv oppmerksomhet utad, sier en direktør i tydelig sommerlune.

Tre gode kort
- Vi går inn i en periode med hardere konkurranse på alle felter. Hva blir NTNUs sterkeste kort for å hevde seg?

- Det at vi har en definert profil er en konkurransefaktor for oss, sier universitetsdirektøren. - Samtidig skal vi konkurrere på kvalitet. Alle priser og andre positive resultater som universitetet oppnår, er nettopp med på å synliggjøre hvilket potensial vi har når det gjelder å konkurrere på kvalitet. For det tredje har vi - sammen med Sintef - markert oss innenfor kunnskapsbasert næringsutvikling. Dermed oppfyller vi et av de nye kravene som i dag stilles til universitetene.

- Men årets søkertall tyder ikke på at alle ungdommer har oppdaget fordelene med NTNU? UiO har en økning i søkertallet på 34 prosent og UiB på 19 prosent, mens NTNU er på samme nivå som i fjor.

Rektor mener imidlertid at resultatene i år må tolkes med forsiktighet, fordi innføringen av Kvalitetsreformen gjør 2003 til et spesielt år. Men samtidig bebuder både han og universitetsdirektøren at NTNUs markedsføring skal forbedres.

- Generelt så må vi kanskje erkjenne at NTNU har vært litt for innadvendt, rett og slett fordi oppettelsen av det nye universitetet har krevd veldig mye krefter. Men nå føler jeg at organisasjonen er i ferd med å dreie fokus utover, sier Vigdis Moe Skarstein.

Må tro på oss selv
- Hvordan skal NTNU møte konkurransen fra alle de nye norske universitetene?

Rektor er ikke spesielt bekymret for konkurransen; - Vi har så store fortrinn i forhold til andre at vi fortsatt kan sove godt om natten. Vi har en bredde og fleksibilitet som ingen andre i Norge kan konkurrere med. Det er ingen grunn for oss til å ha liten selvtillit på det vi driver med. Ta gassmiljøet som eksempel. Det er 200 - 300 årsverk som sokner til det nye gasstekniske senteret som drives i fellesskap av NTNU og Sintef. Noen høgskoler kan sikkert konkurrere med mindre deler av dette miljøet, men helheten er det ingen andre som har.

- Hva blir den viktigste saken ved NTNU i høst?

- Viktigste tema fremover blir strategiprosessen. Fakultetene har nå sendt inn sine innspill og 1-2.september skal styret og ledelsen gå gjennom materialet og stake ut kursen videre. Et viktig poeng er å få en strategi som har forankring i hele organisasjonen, men som samtidig ikke skal hugges i stein for evigheten. Strategiarbeidet skal være en rullerende prosess, sier rektor.

- Vi forsøker å legge opp en prosess hvor det blir dialog mellom styrets forventninger og fagmiljøenes analyser av potensialet for utvikling innenfor deres fagområder, supplerer universitetsdirektøren.

Skal lære fransk
Så med KKK på pulten og nattbordet ønsker rektor og universitetsdirektør alle ansatte god sommer. Vigdis Moe Skarstein reiser snart på ferie til Frankrike, hvor hun skal bruke fire uker på et intensivt fransk-kurs i Grenoble. Eivind Hiis Hauge skal holde seg på hjemlige trakter i Norge, og vil nok også i sommerferien stikke innom kontoret av og til.

Av Jan Erik Kaarø