MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

THOMMESSEN VS. FAGFORENINGENE:
Slakter Thommessens faktagrunnlag (8.7.03, 21:28)

En evalueringsrapport som Christian Thommessen og NTNU-styret bruker for å legitimere behovet for omstillingstiltak ved NTNU, blir sterkt kritisert av NTNU-professor Knut Holtan Sørensen.

En av rapportene som Thommensen bruker som faktagrunnlag, er preget av politisk synsing hvor verdigrunnlaget forsøkes skjult bak motepreget organisasjonsteoretisk svada. Dette hevder NTNU-professor Knut H. Sørensen.
Ved NTNU er det for lite ledelse og for mye demokrati. Dessuten mangler universitetet vilje til å prioritere bort. Dette sa styrerepresentant Christian Thommessen i et intervju med Universitetsavisa mandag. Thommessen presiserte at kritikken ikke er sugd fra eget bryst, men at han baserer seg på vurderinger fra flere ekspertpanel og fra signaler fra Forskningsrådet.

- Uklar ledelse
En av rapportene som Thommessen viser til, er den eksterne evalueringen som ble lagt fram for NTNUs styre i fjor høst. Rapporten konkluderte med at NTNU har for stor administrasjon, en uklar ledelse, og at universitetet ikke tør å ta kontroversielle beslutninger.

- Dette er en parodi
Reaksjonene på evalueringen lot ikke vente på seg. Flere av dekanene syntes at rapporten bar preg av å være "synserapport".

Professor Knut Holtan Sørensen ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier tar nå bladet fra munnen og sier til Universitetsavisa at hele evalueringsopplegget var en skandale. - Hele prosessen med Norgesnettrådets evaluering var en parodi, sier Sørensen. Han mener at rapporten representerer et grovt misbruk av ordningen med fagfellevurdering. - Det går ikke an å lage en troverdig evaluering av et stort universitet på bakgrunn av noen få dagers besøk og et tilfeldig sammenrasket tallmateriale, sier Sørensen.

Tvilsomme tall
Sørensen beklager at Christian Thommessen og andre bruker en slik rapport som sannhetsvitne i et forsøk på å legitimere ulike omstillingstiltak ved NTNU. - For denne rapporten holder ikke mål, ifølge Sørensen.

Han mener tallmaterialet som brukes i rapporten ikke gir et riktig bilde av situasjonen ved NTNU. Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) og Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) er kilder for mye av statistikken.

FAKTA

Evalueringsrapporten:
På oppdrag fra Utdannings- og forskningsdepartementet gjennomførte Norgesnettrådet 2001/2002 en evaluering av de fire norske universitetene. Grunnlaget for evalueringen av NTNU var NTNUs egen selvevalueringsrapport. I tillegg kom ulike strategidokumenter, årsrapporter, virksomhetsrapporter samt skriftlige svar fra universitetets ledelse, og fra flere fakulteter og institutter. Komiteen var også på et fire dagers besøk ved NTNU. Selve arbeidet ble utført av en ekstern komité på fem personer med professor Torsten Cegrell fra Kungliga Tekniska Högskolan i Sverige som leder. Også professor Kjell Grønhaug (Norges Handelshøgskole), professor Anna-Maija Ylimaula, (Konstindustriella högskolan, Helsinki), konserndirektør Bente Hagem (Statnett) og student Monika Hestad (Arkitekthøgskolen i Oslo) satt i komiteen.

Sørensen mener at tallene gir dårlig styringsinformasjon.
- Noe av tallmaterialet er unøyaktig, men fremfor alt er det begrenset som grunnlag for å vurdere organisasjon og ledelse ved NTNU.

- Politisk synsing
Sørensen mener at det i evalueringsrapporten ikke er samsvar mellom underlagsmaterialet og de konklusjoner som trekkes. Han synes ikke det foreliggende tallmaterialet gir grunnlag for å konkludere med noe som helst.

- Hovedkonklusjonene i evalueringen er preget av politisk synsing hvor verdigrunnlaget forsøkes skjult bak motepreget organisasjonsteoretisk svada, beklager Sørensen.

Hvorfor er ikke NTNUs toppledelse evaluert?
Professoren etterlyser et saklig grunnlag for å si at universitetene på instituttnivå er for dårlig ledet. Sørensen stiller seg i det hele tatt tvilende til om et helt universitet lar seg evaluere slik det er gjort i den eksterne evalueringsrapporten.

- Du kan sammenligne forskningsgrupper eller institutter og si om de er gode eller dårlige. Men å gjøre en evaluering av NTNU som helhet er veldig vanskelig. Samtidig er det instituttene, forskningsgruppene og forskerne som er viktige. Ikke universitetet som helhet, sier Sørensen. Han legger til:

- Ironisk nok er evalueringsrapporten nokså taus på det man kanskje kunne vurdere, nemlig om styret og NTNUs toppledelse gjør en god jobb.

Av Tore Hugubakken

Les også:

  • - Vi forsøker å diskutere, Christian!
  • Thommessen hudfletter fagforeiningane

  •