MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

THOMMESSEN VS. FAGFORENINGENE:
Forskningsrådet støtter Thommessen (11.7.03, 13:38)

Styreleder Geir Stene-Larsen i Forskningsrådet støtter Christian Thommessens kritikk av manglende forskningsledelse ved NTNU.

Geir Stene-Larsen er styreleder i Norges Forskningsråd og tidligere varamedlem i NTNU-styret. Foto: NTNU Info/Rune Petter Ness.
Ifølge Geir Stene-Larsen viser internasjonale evalueringer at NTNU og andre norske universiteter mangler god forskningsledelse. Forskningsrådet har de siste årene gjort en rekke evalueringer av naturvitenskapelige og matematiske fag ved universitetene i Norge. Fag som kjemi, geofag, fysikk, biofag, matematikk og IKT-fag er i tidsperioden 1997-2002 evaluert av internasjonale fageksperter.

Faglig ledelse for svak
Uansett hvilke fagmiljøer som ble vurdert, kom de som evaluerte fram til den samme konklusjonen. Den faglige ledelsen er for svak. - Dette er noe vi må lytte til og ta innover oss. Særlig om vi vil konkurrere mot de landene vi ønsker å sammenligne oss med, sier Geir Stene-Larsen.

Overrasket over demokratiet
Ifølge Stene-Larsen var evalueringsgruppene overrasket over det sterke demokratiet ved universitetene i Norge. Selv mener styrelederen for NTNUs største eksterne bidragsyter, at det er ugunstig å ha valgte ledere.

- Valgte ledere havner i en spesiell situasjon. Etter tre år som valgt instituttleder skal de trekke seg tilbake å bli en vanlig kollega igjen. Det er en ordning som ikke legger opp til særlig god ledelse.

FAKTA

Ekstern representant i NTNU-styret, Christian Thommessen, gikk tidligere denne uka ut og kritiserte fagforeningene ved NTNU, fordi de ikke tar på alvor de alvorlige utfordringene som NTNU står overfor

Thommessen ble deretter utfordret av professor Knut H. Sørensen, som mente at deler av grunnlaget som Thommesen baserer seg på er preget av politisk synsing, der verdigrunnlaget forsøkes skjult bak motepreget organisasjonsteoretisk svada.

Geir Stene-Larsen forsvarer i dette intervjuet Christian Thommessens uttalelser.

Biofag under pari
I løpet av 1999 og 2000 ble det gjennomført en omfattende evaluering av grunnforskningen i biologi og relevante områder innen biokjemi her til lands. Det ble satt ned tre panel som skulle ta for seg de mange spesialområdene faget har.

Biofag-miljøene fikk mye pepper i denne evalueringen. Konklusjonene fra panelene var sammenfallende: den biologiske forskningen i Norge, med noen klare unntak, er under internasjonal standard. Panelene mente dette skyldes både forskningsfinansieringen og forskningstradisjoner i Norge, som:

 • Et generelt lavt finansieringsnivå for grunnleggende forskning ved universiteter og institutter.
 • Praksis med å finansiere grunnleggende forskning gjennom programmer istedenfor prosjekter
 • Lav mobilitet blant norske forskere
 • Manglende faglig ledelse
 • Mangel på strategisk planlegging

  ... men de har gode forskere
  Tross i den kritiske vurderingen, ble det også framhevet at den biologiske forskningen i Norge omfatter noen høyt internasjonalt anerkjente forskere som utfører meget god, konkurransedyktig forskning. Det var gode muligheter for å utvikle forskningspotensialet innenfor biologi rundt disse personene, ble det sagt i evalueringen.

  Fagevalueringene for IKT og matematikk er generelt mindre kritiske enn evalueringene for kjemi, geofag, biofag mm. Svak strategisk planlegging og lite nasjonal arbeidsdeling blir likevel trukket frem når det gjelder IKT. Matematikkmiljøene ved NTNU får imidlertid en spesielt positiv omtale når det gjelder samarbeid og lederskap.

  De som har den faglige ledelsen av alger og av biofag ved NTNU må bli bedre, ifølge internasjonale fagevalueringer. Arkivfoto: NTNU Info/Rune Petter Ness
  Går god for evalueringene
  Selv om den eksterne evalueringsrapporten av NTNU av enkelte betraktes som stryk, går Stene-Larsen god for de internasjonale fagevalueringene.

  Forskningsrådet ønsker i kjølvannet av anbefalinger fra evalueringene at universitetene skal arbeide mer med tiltak for å få til strukturell omstilling, styrket forskningsledelse, faglig styrking og kvalitetsheving.

  Det er utarbeidet nasjonale fagplaner hvor hvert fag får råd om hva som bør gjøres på grunnlag av evalueringene. Fra 2003 blir det gitt spesielle bevilgninger fra Forskningsrådet til slike strategiske omstillingstiltak.

  Av Tore Hugubakken

 •