MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Til Sula for å lære byøkologi (1.8.03, 15:11)

”Sulaseminaret” skal bli et begrep for internasjonale arkitektstudenter. Det arrangeres første gang i august for 15 masterstudenter som representerer 11 ulike nasjonaliteter.

Sula er et eksempel på en utpost som nekter å dø. Stedet har både dykkerskole, restaurant og pensjonat.
Det høres litt paradoksalt ut å sende studenter til Sula for å lære byøkologi, men professor Hans C. Bjønness ved Institutt for byforming og planlegging har en plan med sitt seminaropplegg.

- Vi har mange studenter fra utviklingsland med på våre kurs, og ønsker å vise dem at vi også i vårt land er opptatt av å skape levedyktige samfunn i utkantene, sier Bjønness.

Internasjonalt kurs i eksotisk setting
Sulaseminaret innleder starten på kurset ”Urban Ecological Planning Programme” som går hele høsten med 15 arkitekt- og byplanstudenter fra 11 forskjellige land. I Sula-delen av kurset vil man fokusere på å forstå styrken til lokalsamfunnet, hvem som er de viktige aktørene, og drøfte alternativ utvikling. Ressurser og muligheter vektlegges fremfor problemer og begrensninger.

Det er flere likhetstrekk mellom overlevelsesevne og vilje til utvikling og vekst mellom utkantene i Norge og slumstrøk som dette i Nepal, mener professor Hans C. Bjønness, som siden 1985 har arbeidet med utvikling av lokalsamfunn i Nepal.
Bjønness forklarer at i videste forstand tar byøkologi opp hvordan vi skal skape sunne by- og bomiljø. Hvordan kan vi bygge på eksisterende ressurser i byene, og hvordan kan vi få til større samarbeid og medansvar?

Lærdom fra Norge kan brukes i u-land
- I bosettingssammenheng er sentrum og periferi motpoler, og spenningsfeltet mellom de to har mye til felles i både i-land og u-land, påpeker Bjønness. - Hvordan skal vi kan opprettholde de mindre lokalsamfunn i en globalisert verden, er spørsmål som skal drøftes på Sula.

Bjønness trekker på erfaringer han bl.a. har høstet gjennom mange år med utvikling av slumområder i Nepal, og til Sula har han fått med seg en internasjonal kapasitet på feltet, professor Nabeel Hamdi fra Oxford Brookes University i England.

- Et hovedtema for Sula-seminaret er utvikling og vekst og hvordan aksjonsplanlegging kan brukes som arbeidsmetode for dette der tradisjonell planlegging ikke nytter, sier professor Bjønness. Aksjonsplanlegging skal bringe raske resultat som synes, og ligge innenfor rammer lokalsamfunnet selv kan klare. Målgruppen har selv ansvaret for prosessen og gjennomføringen.
- Lærdom vi kan tilby med basis i norsk erfaring, er dette med lokalt selvstyre. Tradisjonell, sentralisert planlegging er til liten hjelp for utvikling av mindre samfunn i utviklingsland. Vår erfaring er at det må utvikles en selvhjelpsstrategi som gjør at for eksempel slumområder kan forbedre seg selv, sier Bjønness.

Fra Sula til Nepal
Han ser med forventning fram til seminaret som får en spennende blanding av studenter, bl.a. en fra Manhattan i USA og en fra Dhaka, Bangladesh.

Etter Sula bærer det til Nepal og et studieopphold der i to måneder med intense gruppearbeid og rapportering, før kurset avsluttes med case-studies i Trondheim like før jul.

- Tidligere har vi innledet disse kursene med seminar på Røros, og det skal bli spennende å se hvordan vi får det til på Sula, sier Bjønness, som vil gjøre Sulaseminaret til en årviss tradisjon.

– Vårt mål er å få til en dialog med folket på Sula, og at vi kan la studentene kombinere studiene med praktisk handling. Man lærer mer på den måten, avslutter Bjønness.

Av Arne Asphjell