MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

UA fortsetter som ren nettavis (4.9.03, 12:47)

Universitetsavisa vil fortsette som ren nettavis. NTNUs styre ønsker å gi den digitale avisa mer tid før spørsmålet om å gjenopprette en papirutgave eventuelt blir tatt opp igjen.

FAKTA

UAs HOVEDSIDE har nå i gjennomsnitt knapt 2.000 treff (antall ganger noen har klikket seg inn på siden) på alle hverdager, viser statistikken. Til sammenligning var besøket i midten av mars på 1.700 treff om dagen. Treffstatistikken for den enkelte artikkel er mer enn tredoblet siden starten i september 2002.

Besøkstallene viser helt klart at relevans avgjør hvor populære artiklene er. Stoff som anses som viktig i studie- eller jobb-hverdagen blir mest lest. Bildeserier og humorspalten "Gusjelovfredag" har også slått godt an.

Det gamle stridstemaet om Universitetsavisa skal utgies på nett eller i papirform ble tirsdag lagt fram for styret som ledd i en styresak om status for arbeidet med å modernisere NTNUs mediestruktur.

Stadig flere lesere
Da styret i fjor vår besluttet å flytte avisa over fra papir til web, ble det forutsatt at omleggingen skulle evalueres etter en viss tid. Og en slik evaluering la universitetsdirektøren fram for styret - ett år etter at nettavisa så dagens lys. Hennes innstilling gikk ut på at nettavisa må få mer tid. Erfaringen fra etablering av andre nettaviser viser at det gjerne tar to - tre år før slike nye mediekanaler får ordentlig fotfeste. Lesertallene for nettavisa har økt jevnt og trutt i hele det året den har vært i drift. Dette til tross for beskjeden markedsføring.

I styresaken blir det også vist til at universitetet får et (nesten) nytt papirmedium i høst, som skal fange opp noe av fordypningsstoffet som ikke egner seg å presentere på skjerm.Det dreier seg om forskningsmagasinet Gemini som har gjennomgått en fullstendig forvandling. Første nr. av "nye Gemini" kommer denne måneden i ny drakt, med mye nytt innhold og med mange flere sider enn før (48 sider mot tidligere 32). Det er et klart mål med omleggingen at bladet skal få en tydeligere NTNU-profil enn tidligere, men fortsatt blir bladet utgitt i samarbeid med Sintef.

Protestene har stilnet
For ett år siden medførte omleggingen av Universitetsavisa mange klager, både direkte til redaksjonen og i UAs egen leserbrevspalte. Men det siste halve året later det nye produktet til å ha blitt mer akseptert. Styremedlem Geir Lunde, som jobber i Teknisk avdeling hvor mange ansatte ikke bruker pc til daglig, fortalte sine styrekolleger at proteststormen i denne avdelingen har dabbet kraftig av. I Teknisk avdeling er det plassert ut pc-er som personalet kan benytte til å holde seg orientert på intranettet og i Universitetsavisa. Lunde var også glad for den nye funksjonen som gjør det mulig å skrive ut alle nyheter fra siste uke på en side (Se knapp i venstre marg).

FORTSATT SAVNET: Det finnes fortsatt dem som savner avisa i papirform. Professor Jón Steinar Gudmundsson skrev nylig leserinnlegg om saken i Adresseavisen.
...men rektor savner papiret
Rektor Eivind Hiis Hauge, prorektor Julie Feilberg og varamedlem Kari Hag var de eneste av styremedlemmene som ga klart uttrykk for at de savner papiravisa.

- Jeg synes spesielt at debattstoffet er blitt skadelidende. I papiravisa leste jeg alle leserinnlegg fra a til å. Det gjør jeg ikke lenger. Skjermen egner seg ikke for å lese lengre tekster. Dessuten hadde papiravisa en funksjon som intern kulturbygger, som jeg er redd vi delvis har mistet, sa rektor Hiis Hauge.

Dette synet ble imøtegått av blant andre studentrepresentant Bjørn O.Utgård;

- Vi må følge utviklingen og ikke låse oss fast i en oppfatning om at vi må gjøre ting slik de alltid har vært gjort. Jeg mener at ledelsen heller enn å gjenopprette ei papiravis bør oppfordre alle til å følge med på nettet, og gjerne også arrangere kurs for ansatte som trenger hjelp til å finne informasjonen de trenger, sa Utgård.

Universitetsdirektør Vigdis Moe Skarstein pekte også på at det vil bli dyrt å gjenopprette ei papiravis. Ettersom ingen har foreslått å legge ned nettversjonen av avisa, vil det kreve større ressurser i Informasjonsavdelingen hvis man både skal produsere nett- og papiravis.

Og det gjør også mange ansatte
Norfakta Markedsundersøkelse gjennomførte tidlig i sommer en spørreundersøkelse om bruken av avisa blant 400 ansatte og 100 studenter. En tilsvarende undersøkelse ble gjort for papiravisa i 2001. Sammenligningen viser at at det er færre som er i kontakt med Universitetsavisa i dag enn for to år siden. I dag er det 16 prosent av de vitenskapelig ansatte som aldri leser UA på nett, mens tilsvarende andel for administrativt ansatte er ni prosent. Sett i lys av at universitetet har nærmere 4.000 ansatte, betyr dette at om lag 3.500 ansatte av og til leser UA på nett.

Undersøkelsen avdekker også at leserne i 2003 generelt er mer misfornøyd med produktet enn de var i 2001, med unntak for et område; Avisa scorer fortsatt høyt på troverdig fremstilling av stoffet.

Det er en en klar sammenheng mellom ønske om papiravis og misnøye med innholdet. Et flertall av ansatte (73 prosent) ville ha foretrukket at Universitetsavisa ble distribuert som før omlag hver fjortende dag i papirformat. En av fem ansatte foretrekker nettutgaven. Studentene er noe mer delt i forhold til dette, men også blant studentene ville 48 prosent ha foretrukket avisa i papirutgave, mens 27 prosent foretrekker nettavis.

NÅ OGSÅ PÅ TV: Det er nylig montert TV-skjermer som viser forsiden på Universitetsavisa i "Gata" på Dragvoll (bildet) og ved "Stripa" på Gløshaugen. Realfagbygget står snart for tur. TV-apparatene skal også benyttes til kriseinformasjon i tilfelle brann eller andre akutte situasjoner oppstår.
Foto: Even Gran
NTNU-ere utenlands godt fornøyd
Men i universitetsdirektørens gjennomgang blir det også vist til flere positive effekter av omleggingen. Blant annet når UA i mye sterkere grad enn før eksterne målgrupper. UA har i dag 56 prosent interne lesere og 44 prosent eksterne. En følge av dette er at avisa er blitt en svært god kilde for eksterne medier. Nesten daglig er det andre aviser som bringer NTNU-stoff som er direkte sakset fra Universitetsavisa.

Avisa er også blitt en viktig infokanal for NTNUansatte på reise og ikke minst for de som er på lengre opphold i utlandet.

Det viser seg også at nettavisa har større gjennomslagskraft blant yngre lesere, enn hva papiravisa hadde. Dette samsvarer med lesevaner i samfunnet for øvrig, hvor nettmediene gradvis erobrer nye lesergrupper, men hvor de yngste lesergruppene er tidligst ute med å tilvenne seg nye medier.

Innsida en suksess
I sommerens leserundersøkelse ble også bruken av intranettet (Innsida) kartlagt. I 2001 var det 67 prosent av de ansatte som var inne på Innsida daglig, mens tilsvarende andel i 2003 er 70 prosent. I 2001 var det totalt 86 prosent som var inne på Innsida minst ukentlig, mens tilsvarende andel i 2003 er 90 prosent. Innsida har dermed uten tvil inntatt posisjonen som universitetets hovedkanal for interninformasjon.

Bruken blant studentene er dårligere. Bare 16 prosent av studentene logger seg på Innsida hver dag. En viktig årsak til det lave tallet er trolig at det tar lang tid i starten på hvert semester før Innsida er oppdatert slik at alle studenter får riktig profil på sin portal. Det settes imidlertid nå i gang et større prosjekt for å videreutvikle studentdelen av Innsida, og målet er å få på plass en ny og bedre løsning i løpet av neste år.

Over 7.000 brukere hver dag
Målt i antall unike brukere så er det over 5.000 studenter og 2.100 ansatte som har logget seg på Innsida hver dag denne uka. Dette betyr at studentbruken har øket fra 16 prosent i sommer til ca. 25 prosent nå.

- Jeg er imponert over bruken av Innsida. Det er ikke vanlig å se intranett som er så mye brukt, sa vararepresentant Jon Øyvind Eriksen da styret behandlet saken. Eriksen er til daglig sjef for IT-konsulentselskapet Kantega.

Av Jan Erik Kaarø