MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

(1.1.70, 01:00)

Fra stat til marked

Trenden har vært at virksomheter i offentlig sektor beveger seg fra politisk styrte forvaltningsorganer til privatiserte og iblant internasjonaliserte aksjeselskaper:

  • Forvaltningsorganet Televerket ble i sin tid til det helstatlige aksjeselskapet Telenor. I desember 2000 ble selskapet delprivatisert og børsnotert.

  • Forvaltningsorganet Jernbaneverket ble til særlovsselskapet NSB BA i 1996, som igjen ble aksjeselskap i 2002. Konsernet NSB består av en rekke hel- og deleide datterselskaper

  • Posten Norge ble omgjort til aksjeselskap 1. juli 2002. Før det var Posten særlovselskap, og før det var det forvaltningsorganet Postverket. Renholdet, budtjenesten og kantinedriften ble skilt ut fra Posten BA og gjort til aksjeselskaper.

  • NRK var et forvaltningsorgan som ble til en stiftelse i 1988. Åtte år senere ble NRK et aksjeselskap.

  • Statsbygg er blitt delt i to, det nye Statsbygg AS skal drive utleievirksomhet på rene markedsvilkår. Det samme har skjedd med Arbeidsdirektoratets (nå Aetat) vikarbyrå.

  • De kommunale kraftselskapene var i utgangspunktet ordinære kommunale forvaltningsorganer. Den ’normale’ utviklingen er at de først blir de omgjort til interkommunale foretak, deretter til aksjeselskaper, for så å bli solgt til store aktører i markedet, som Statkraft, Oslo Energi eller det svenske Vattenfall. Statkraft er nå et statsforetak, mens Oslo Energi som var et eget aksjeselskap, er nå kjøpt opp av Hafslund.

    Kilde: Notatet ”Forskningens Frihet”. Laget av vitenskapelig ansatte som er medlem i NTL.

  •