MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

– Universitetene må omstruktureres (3.10.03, 09:02)

Det spådde BI-rektor Torger Reve i sitt innlegg på konferansen "Universities’ Quality Development under Globalisation". – Universitetene er den siste skanse som utsettes for internasjonal konkurranse, mener han.

Program for Lærerutdanning (PLU) ved NTNU står bak konferansen som har deltagere fra hele verden.

Reves konklusjon på hvordan lærestedene bør møte den internasjonale utfordringen, er blant annet at de må få en ledelsesstruktur som er mer lik kommersielle bedrifter. En særdeles aktuell problemstilling i kjølvannet av Ryssdal-utvalgets innstilling og NTNU-styret som lukter på nye styringsformer for NTNU.

Michael Shattock påpeker at universitetets funksjoner er sterkt sammenvevd, og hvis en av enhetene fungerer dårlig vil det ha en ødeleggende effekt på helheten.
En av de andre hovedforedragsholderne, professor Michael Shattock fra University of London, var mer skeptisk til at en "businessmodell" er den beste styringsform for et universitet.

Den beste styringsformen for et universitet har en høy grad av "collegiablity", hevder Shattock. Det vil si at universitetets faglige enheter har noe de skal ha sagt.

Suksesskriterier
Shattock har de siste fire årene studert hva som karakteriserer vellykkede universitetsorganisasjoner. Her er noen av hans konklusjoner:

- Universitetene som er best på forskning er også de som er mest vellykket når det gjelder undervisning.

- Universitetene som er best på disse to kjerneområdene er også blant de beste på samfunnsrettede felt som kultur (musikk, teater, kunst), nyskaping, inkubatorer, vitensentra etc.

- "Matthew-effekten" slår inn, dvs. at et universitet som har et godt omdømme tiltrekker seg gode fagfolk, universitetet blir enda bedre og man oppnår en god sirkel.

- Image og omdømme er viktig, og det må brukes både tid og penger på å bygge opp dette.

- Universitetene må svare på den internasjonale konkurransen med å bli globale kunnskapsbedrifter, sier Torger Reve. - Det krever at vi utvikler strategier og ledelseskulturer som hittil har vært fremmed for universitetene.
Oppgraderte universitet av lav kvalitet
Shattock viste til engelske universitet og at alder spiller inn. De best rangerte universitetene er også de eldste, med noen unntak. I Storbritannia ble lavere skoleslag for noen år siden oppgradert til universitet, men ingen av disse hevder seg i toppskiktet. Derimot har en del ferske universitet klart å komme seg høyt opp, for eksempel Warwick. Som et paradoks la han til at et topp rangert lærested som Cambridge er kjent for dårlig ledelse.

Shattock bemerket også at karismatisk ledelse ikke er så viktig for suksess. De beste universitetene har grå og anonyme ledere(!).

Australia: Flere studenter enn sauer
Rektor Torger Reve fra BI ga en interessant betraktning om internasjonaliseringen av utdanning som vi har opplevd den senere tid. BI og Norges Handelshøyskole har tradisjonelt konkurrert om business-studentene i Norge.

- Handelshøyskolen er ikke lenger vår hovedkonkurrent, presiserte Reve. - Engelske og australske læresteder er våre skarpeste konkurrenter. Australia selger nå mer utdanning enn landbruksprodukter - de har vært meget flinke, fastslo han.

– I Nederland satser universitetene nå sterkt på tyske studenter, tyske læresteder har vært sene med å tilpasse seg det globale utdanningsmarkedet, hevdet Reve.

De to hovedforedragsholderne Shattock (t.v.) og Reve var ikke så uenige om universitetsledelse på gangen som det deres presentasjoner i salen kunne gi inntrykk av.
Utdanning et globalt marked
- Studenter, lærere og forskere opererer i dag på et globalt marked. Utdanningsmonopolene har falt, og vi må tilpasse oss den nye situasjonen. Myndighetene og samfunnet setter strenge krav til ytelse, og det krever reformer, hevdet Reve. Akademia kan ikke lenger stenge seg inne i sitt elfenbenstårn. Derfor ser Reve det som nødvendig å innføre profesjonelt lederskap både på topp- og mellomnivå i universitetsorganisasjonen.

BI har i ti år hatt en avlegger i Kina (Fudan, Shanghai). - Vi har gjort dette for å lære en dynamikk vi ikke har mulighet til å høste erfaring med her hjemme, påpekte han, og la til at Kina-erfaringen har vært meget nyttig i tillegg til at den har bidratt til å rekruttere meget gode studenter.

For sent for NTNU
På spørsmål fra salen om ikke NTNU også burde etablere en satellitt i Kina, svarte Reve:
- Det er for sent. Finn et annet land.

Tekst og foto: Arne Asphjell

Dagens program (fredag) for UNIQUAL-konferansen ligger på nettet.