MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Ny finansiering av utenlandsstudier (8.10.03, 14:37)

Regjeringen foreslår å fjerne faglige avgrensinger for å få finasiert skolepenger i utlandet. Gebyrstipendet skal gjøres om til en blanding av stipend og lån.

For å støtte opp under målene om internasjonalisering i høyre utdanning foreslår regjeringen å innføre en ny ordning for finansiering av skolepenger i utlandet. Denne skal gjelde fra undervisningsåret 2004-05.

Den nye finansieringsordningen innebærer at de faglige avgrensingene med hensyn til hvilke utdanninger som gir rett til finansiering av skolepenger blir fjernet, slik at studentene får støtte uavhengig av fagretning. Det nåværende gebyrstipendet blir gjort om til skolepengestøtte, der skolepenger blir gitt dels som stipend og dels som lån.

Studenter i utlandet skal i tillegg til skolepengestøtte på 52.320 kr. ha mulighet til å låne inntil 50.000 kr. per studieår til dekning av skolepenger.

Ph.D.-utdanningen styrkes
Tilleggsstipendordningen blir videreført med visse endringer. Innføring av et tilretteleggingssemester for gradsstudenter som skal ta utdanning i ikke-engelskspråklige land.

Styrka mulighet til å ta Ph.D.-utdanning i utlandet ved at Ph.D.-studentene skal få anledning til å ta opp lån til dekning av skolepenger. Disse studentene vil få mulighet til å ta opp 102.320 kr. i lån per studieår.

Regjeringen foreslår at forsøksordningen med utveksling gjennom godkjente utvekslingsorganisasjoner, blir gjort permanent fra skoleåret 2004-05. Når det gjelder ordningen med utveksling av hele klasser foreslår Regjeringen å målrette denne ved å forbeholde den yrkesfaglige studieretninger. Endringen vil først gjelde fra skoleåret 2005-06.

Fra stipend til lån
Av hensyn til det samlede budsjettopplegget, foreslår regjeringen at hele utdanningsstipendet på 40 prosent av støttebeløpet blir utbetalt som lån og omgjort blir stipend når utdanningen er gjennomført. For studenter som gjennomfører studiet på normert tid, innebærer opplegget ingen endring i forhold til dagens økonomiske støtte. Støttebeløpene foreslås ført videre på samme nominelle nivå som i 2003.

Kilde: Nyhetsbrev fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Les hovedartikkel: God uttelling i statsbudsjettet