MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Vil styrke samarbeid "over dammen" (15.10.03, 15:38)

Færre NTNU-studenter velger utveksling til USA, men nå skal samarbeidet med amerikanske læresteder styrkes. Nylig ble en samarbeidsavtale med University of Maryland undertegnet og flere er i vente.

USA er fremdeles et populært reisemål for NTNU-professorer på sabattsår. Antall utvekslingsstudenter som reiser over dammen er derimot halvert i løpet av de fem siste årene. Den største endringen skjedde fra 2001 til 2002, da antallet sank fra 174 til 78. I år har 87 NTNU-studenter opphold i USA.

Foretrekker Europa og Asia
Til sammen har NTNU om lag 750 studenter i utlandet for tida. Majoriteten oppholder seg ved læresteder i EU-land og er knyttet til EUs rammeprogrammer for utveksling. NTNU er også tungt involvert i EUs forskningsprogrammer. På landsbasis er den rådende tendensen at både forskere og bedrifter velger Europa og Asia framfor USA.

Nedgangen i utveksling til USA kan være tilfeldig og forbigående. Både terrorfrykt, politiske forhold og dollarkurs kan ha innvirkning. Videre kan det ha betydning at Norge mangler en overordnet avtale om forskning og undervisning med USA, slik vi har med EU.

University of Maryland, som NTNU nettopp har inngått samarbeidsavtale med, har nesten 35.000 studenter og er dermed jevnstort med Universitetet i Oslo.
Bekymrede politikere
Uansett årsak så vekker den negative tendensen bekymring på politisk hold. Nylig ble det gjennomført en konferanse i Washington for å styrke det transatlantiske samarbeidet om forskning og høyere utdanning. Til stede var statsråd Kristin Clemet, alle de norske universitetsrektorene og over 30 ledende spesialister fra forskningsinstitusjoner, politikk og samfunnsliv i Norge og USA.

I etterkant av konferansen ble det etablert en rekke nye samarbeidsavtaler mellom norske og amerikanske institusjoner. Deriblant undertegnet vår egen rektor Eivind Hiis Hauge en samarbeidsavtale mellom NTNU og University of Maryland. Han regner med å få i stand flere avtaler i nær framtid.

Gode relasjoner
Hiis Hauge framholder at NTNU alltid har hatt gode forbindelser med forskningsmiljøer i USA, og at samarbeid med ledende forskningsmiljø har vært spesielt viktig for de teknologiske fagmiljøene.

- Svakheten er at det for det meste har dreid seg om individuelle forbindelser. Vi ønsker nå å formalisere avtalene og er inne i en prosess der vi ser nærmere på hvilke universiteter som kan være aktuelle samarbeidspartnere. Dette arbeidet vil pågå fram mot sommeren, sier Hiis Hauge. Han framholder at samarbeid med USA alltid har vært attraktivt.

- I første rekke fordi amerikansk forskning holder gjennomgående høy kvalitet. Tidligere var det også enkelt å få finansiering, legger han til.

Flere amerikanere til NTNU
Per i dag har NTNU en rekke formelle samarbeidsavtaler med utenlandske universiteter. 52 av 106 er med europeiske universiteter. Vi har 20 avtaler med Asia og 16 med universiteter i USA.

Vi legger til at om USA-interessen har minket blant norske studenter de siste årene, så er den økende den andre veien. Fra 1999 til 2003 er antall amerikanske utvekslingsstunder til NTNU blitt tredoblet, fra seks til 24, viser tall fra Internasjonal seksjon.

Av Synnøve Ressem