MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Er det mulig å føre en debatt på Dragvoll? (22.10.03, 22:16)

Helge Høibraaten tror ikke debattmøter på Dragvoll ødelegger for diskusjon.

Lederen av Vitenskapsteoretisk Forum (Vitforum) er ikke enig i kritikken mot at NTNUs debattmøter foregår både for sent og for langt utenfor sentrum. I avisinnlegg i Adresseavisen er det blitt hevdet at tilstelninger på Dragvoll er til hinder for formidlingen og at flere møter i midtbyen vil være mer attraktivt for publikum.

Høibraaten har gjennom mange år erfart at det jevnt over ikke kommer flere besøkende om møtene er på Gløshaugen, Øya (hos Det medisinske fakultet) eller i midtbyen. Forumet har siden starten i 1982 hatt Dragvoll som sitt hovedmøtested, men det har alltid blitt arrangert en god del møter på de andre stedene også.

CELEBERT BESØK: Helge Høibraaten (til høyre) er NTNU-mester i å arrangere møter med vitenskapsteoretiske temaer. Siden 1982 har han arbeidet med Vitenskapsteoretisk Forum. I 1994 deltok ingen ringere enn Jürgen Habermas på et møte på Samfundet.
Arkivfoto: NTNU Info/Tore Oksholen.
Har fått spørsmål om tidspunkt
- Det har i alle år vært vedtatt politikk at møtene i Vitforum skal ha Dragvoll som hovedsete. Styret har representanter fra Gløshaugen og Sintef. Jeg har faktisk aldri fått kritikk for plasseringen, men derimot har det vært en del forespørsler fra småbarnsforeldre om tidspunktet som er klokka 18.15. Svaret har vært at om kvelden kan man diskutere lengre, sier Høibraaten.

NTNU-filosofen forteller at han prøver å plassere møtene litt etter der hvor han tror det kommer mest folk.

- Da følger jeg selvsagt i hovedsak den geografiske oppdeling av fagene på NTNU, sier Høibraaten. Å si på forhånd hvor mange som kommer til et møte, er likevel nærmest umulig, fortsetter han. Antall besøkende varierer fra 10 til 60. En sjelden gang kan det komme svært mange flere.

Populært med Føllesdal og Husserl
Det mest populære møtet hittil i høst var da filosofen Dagfinn Føllesdal innledet om "Husserl om empati og intersubjektivitet". Da dukket det opp 53 tilhørere.

- Men det er gjerne på et gjennomsnittsmøte med 20-30 tilhørere at de beste og mest langvarige diskusjonene finner sted, synes Høibraaten.

FAKTA

VITFORUM: Et tverrfaglig forum som har til oppgave å fremme diskusjon, forskning og undervisning i forbindelse med vitenskapsteoretiske spørsmål ved NTNU. Stiftet i 1981.

Innleder, tema og oppmøte i Vitforum i høst:

 • Runar Døving: Om abduktiv fenomenologi: en detektivisk metode for vitenskap (20 deltagere)
 • Eivind Tjønneland: Den norske positivismekritikken (29)
 • Alexander Cappelen: Rettferdighet og individuelt ansvar (11)
 • Øyvind Østerud: Maktforskyvninger og demokrati (30)
 • Dagfinn Føllesdal: Husserl om empati og intersubjektivitet (53)
 • Berge Solberg: Bioetikkens mange spørsmål (23)
 • Audun Øfsti/Tor Anders Åfarli: Debatten Chomsky/Searle - språkets stilling mellom natur og kultur (41)
 • Mari Lending: Nasjonalromantikk, nyklassisisme, modernisme: brytninger i norsk arkitektur på 1920-tallet (22)

 • Flere på Gløshaugen
  De aller fleste møtene har så langt i høst blitt lagt til Dragvoll. Det mener Høibraaten er tilfeldig, og lover flere møter på Gløshaugen utover semesteret.

  - Møtet om Makt- og demokratiutredningens sluttrapport med statsviteren Øyvind Østerud burde kanskje vært lagt annetsteds, siden temaet har vært så mye omtalt i mediene. Men samfunnsfagene er nå en gang på Dragvoll, og det kom folk fra byen på det møtet. Normalt ville møtet om bioetikk vært lagt til Øya eller Gløshaugen. Foredragsholderen Berge Solberg forerakk Dragvoll, og da han slett ikke har ligget på latsiden med foredrag på medisin, ble jeg med på det, sier Høibraaten.

  Skal ikke nå massene
  Vitenskapsteoretisk Forum er ett av mange fora for debatt og kunnskap ved NTNU. Vurdert ut fra et gjennomsnittlig oppmøte på rundt 25 personer er antagelig forumet ikke blant de mest besøkte av universitetets formidlingstiltak.

  - Dette er ikke et forum som primært har forholdt til NTNUs omgivelser som sikte for programvirksomheten. Det er jo heller ikke naturlig i et forum der vitenskapsteoretiske sider ved fagene er hovedtema, selv om emnespekteret er bredt.

  Men populariteten er likevel såpass at forumet nå har eksistert i hele 21 år. Og bare i løpet av de siste 10 årene har det blitt holdt et imponerende antall av 330 møter. Høibraaten føyer til at det er stor spredning i hvem som kommer på møtene og at det ikke er en liten klikk som dukker opp hver gang.

  - Ganger du antall møter med antall deltakere, blir det ikke så rent få, fremholder Høibraaten.

  Neumann kommer
  Neste møte i Vitforum er tirsdag 28. oktober. Da skal Iver B. Neumann, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, presentere sin makt- og globaliseringsutredning med utgangspunkt i begrepet "regjeringsmentalitet".

  Av Tore Hugubakken

  Les mer om Vitenskapsteoretisk Forum.