MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Slutt på SiT-monopolet? (31.10.03, 09:18)

Ryssdalutvalget foreslår å gjøre det valgfritt for utdanningsinstitusjonene å knytte seg til en studentsamskipnad. Går forslaget gjennom, kan NTNU kjøpe velferdstjenester fra hvem de vil.

Leder av Velferdstinget, Kjersti Marie Stensrud, er skeptisk til Ryssdalutvalgets forslag om løsrivelse mellom studentsamskipnadene og utdanningsinstitusjonene.

VIL HA DEMONSTRASJONSTOG: Adm.dir. Per Ivar Maudal i SiT undrer seg over at studentene ikke er mer opptatt av de store omveltningene som Ryssdalutvalget foreslår.
Arkivfoto: NTNU Info/Erik Prytz Reitan
- I dag har vi trondheimsstudenter stor innflytelse på SiT, forteller Stensrud. Hun er redd for at denne innflytelsen vil svekkes hvis Ryssdalutvalget får viljen sin. Hun er også bekymret for at det kan utvikle seg et ulikt velferdstilbud mellom SiTs medlemsinstitusjoner.

Stensrud forteller at Velferdstinget senere vil behandle og vedta en høringsuttalelse til Ryssdalutvalgets forslag. Denne har Velferdstinget fått lov til å legge ved høringsuttalelsen fra SiT, siden Velferdstinget ikke har noen selvstendig høringsrett, forteller Stensrud.

Velferdstinget er trondheimsstudentenes interesseorgan overfor Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).

Del av en stor samfunnsutvikling
- Ryssdalutvalgets forslag er del av en generell utvikling i samfunnet, sier adm.dir. i SiT, Per Ivar Maudal. Han ser det hele i et bredt perspektiv:

- Når Ryssdalutvalget ønsker å løsrive utdanningsinstitusjonene fra studentsamskipnadene, kan dette sammenlignes med kommuner som privatiserer og konkurranseutsetter, sier Maudal. - Kommunen har fortsatt det overordnede ansvaret, men er fristilt til å selv bestemme hvem som skal utføre oppgavene.

FAKTA

 • Studentsamskipnadene er i dag tett knyttet til Norges utdanningsinstitusjonene gjennom lovverket. Universitetsloven sier at utdanningsinstitusjonene har et overordnet ansvar for studentvelferden, og at oppgavene skal løses i samarbeid med den lokale samskipnaden.

 • I ”Lov om studentsamskipnader” slås det fast at alle utdanningsinstitusjoner har plikt til å være tilknyttet en studentsamskipnad. Samskipnadene har dermed et lovpålagt operativt ansvar for studentenes velferd ved alle norske utdanningsinstitusjoner.

 • Ryssdalutvalget foreslår å oppheve denne bindingen. Institusjonene kan da fritt bestemme hvem som skal ta seg av studentvelferden.

 • - Ryssdalutvalget viderefører på samme måte institusjonenes overordnede ansvar for studentvelferden, men fristiller dem til selv å velge hvem som skal ta seg av det praktiske. Institusjonen kan da selvsagt velge å la Studentsamskipnaden fortsette som før, hvis den er konkurransedyktig, men kan også la noen andre få ansvaret.

  I et slikt system blir samskipnaden en bedrift som må konkurrere på lik linje med andre tilbydere av studentvelferd, slår SiT-direktøren fast.

  Etterlyser studentengasjement
  Maudal vil ikke mene noe politisk om denne utviklingen, men understreker at dette er en svært stor omveltning for hele utdannings-Norge.

  Siden utviklingen er en del av en tung trend med bred politisk støtte, tror han også den blir vanskelig å stoppe den.

  - Det eneste som kan påvirke utfallet, er en massemobilisering blant studentene, tror Maudal. Han etterlyser imidlertid et sterkere engasjement blant studentene.

  - Det er på mange måter et privilegium å leve i en tid med så store omveltninger som vi ser nå. Det er synd at studentene ikke har et sterkere ønske om å påvirke denne utviklingen, sier Maudal.

  Han synes det er påfallende taust fra den kanten, og kunne godt tenkt seg flere sinte proteststemmer og demonstrasjonstog.

  Av Even Gran