MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Fremtidspiloter for oljebransjen (6.11.03, 23:13)

Hvordan pumper vi opp olje og gass i 2020? Studenter fikk anledning til å forme framtidens teknologi sammen med næringslivet på hotell Britannia.

Studenter fra NTNU ble tidligere denne uka utfordret til å komme med kreative og friske ideer til hvordan den norske olje- og gassnæringen skal drives i år 2020. Statoil dekket konferanseavgiften for studentene, som var spesielt invitert til "Remote Monitoring Conference 2003" tirsdag og onsdag.

IDÉUTVIKLING: En av deltakerne har presentert sin idé, og de andre kommer med innspill for å uvikle ideen videre.
Workshop om morgendagens teknologi
Som gjenytelse måtte studentene delta i en workshop etter konferansen hvor utfordringen var følgende: "Lag et fremtidsscenario over hvordan bransjen ser ut i 2020. Kom med konkrete ideer dere har løsninger på."

Og studentene tok utfordringen. De foreslo løsninger for hvordan fjernstyring av undersjøiske olje- og gassinstallasjoner skal bli så lønnsomme, sikre og rene som mulig. Helt konkret foreslo studentene blant annet å opprette spesielle FoU-klynger, IT-verktøy for produksjonsoptimalisering, og oppstart av nettstedet industriutfordringer.no.

Student og gründer
- Har oljebransjen et problem i dag, går de til en av de få store, men selv disse har ikke kompetanse på absolutt alt. Industriutfordringer.no kan bli en møteplass mellom operatører med et problem, og selskaper med løsninger. Med dagens grad av spesialisering, kreves det integrerte løsninger med flere selskaper, som hver har sin spesielle kompetanse og løsning, forklarer konsulent Jan Eivind Danielsen som stod for gjennomføringen av workshopen. Innovasjon Midt-Norge var arrangør.

- Jeg satte pris på den innsikten jeg fikk. Å se hvilket fokus bransjen har, hadde vært vanskelig uten denne konferansen, sier Anne Kristine Reknes, som gjennom studier i datateknikk og Ind.øk. ikke kjente oljeindustrien fra før. - Det eneste jeg savnet, var at flere av deltakere fra konferansen ble igjen for å delta på workshopen.

Reknes og to andre har startet eget firma - Smarthaus - som forsøker å selge verktøy for innsamling og analysering av pålitelighetsdata til næringen.

ANNO 2020: De gule lappene representerer ideer, som settes sammen som et puslespill for å gi et bilde av teknologien anno 2020.
Tverrfaglig samarbeid
I workshopen møttes næringsliv og studenter på like fot i et tverrfaglig kreativt forum for å utnytte sine respektive fordeler; erfaring og bransjekunnskap på den ene siden, og nye øyne og nye kunnskaper på den annen.

Tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å utvikle og realisere nye ideer. Teknologiske nyvinninger har samfunnsmessige og politiske implikasjoner, og økonomiske og politiske endringer setter rammebetingelsene for teknologisk innovasjon.

Den gamle oljealder over
Er det mulig å sitte på land og fjernstyre olje- og gassutvinning til havs? Faktisk har man allerede i dag systemer for såkalt sub sea-utvinning, blant annet på Ormen Lange-feltet. Ingen oljeplattformer i syne, kun installasjoner på havbunnen - opptil 1.200 meter under overflaten.

For sikker fjernstyring av alle operasjoner, kreves det imidlertid kybernetikk og IT-løsninger som ikke er hyllevare i dag.

Her kom studentene inn. De er morgendagens teknologer som skal gjøre olje- og gassutvinning til en tørrskodd, sikrere, og billigere affære enn i dag. Den gamle oljealder er nemlig over. Dagens og morgendagens nyoppdagede felter blir stadig mindre og inneholder mest gass. Dermed må også operatørene lage nye regnestykker for å kunne drive lønnsomt. Utvikling av mer effektiv og driftsøkonomisk teknologi blir alfa omega om Norge fortsatt skal kunne kalle seg en olje- og gassnasjon.

Internasjonal deltakelse
Remote Monitoring Conference hadde tilsammen 143 deltakere fra forskningsmiljøene, store petroleumsbedifter, små og mellomstore tekno-selskaper - og altså en håndfull studenter. Deltakere kom fra flere europeiske land, i tillegg til gjester fra USA. Konferansen la stort fokus på nettverksbygging.

Gründer og konferanseleder Roe D. Strømmen håper å gjøre Remote Monitoring til et årvisst arrangement. Gassenteret ved NTNU/SINTEF var en av årets sponsorer.

Tekst og foto: Tor H.Monsen

Les mer om sub sea-teknologi i Gemini.
Presentasjonene fra konferansen vil bli lagt ut her.
Nettsidene til Gassenteret ved NTNU/SINTEF.