MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Skal lede nytt råd for funksjonshemma (7.11.03, 14:16)

Professor Jan Tøssebro ved NTNU er i statsråd i dag (fredag) oppnemnd som ny leiar i Statens råd for funksjonshemma for dei kommande fire åra.

Statens råd for funksjonshemma er eit rådgivande organ for offentlege instansar og institusjonar, særleg departementa og statsforvaltninga elles.

Professor Jan Tøssebro. I fjor var han medforfatter til boka "Å vokse opp med funksjonshemming".
Arkivfoto: NTNU Info/Tore Hugubakken
Skal følgje opp ideala
- I løpet av dei siste åra er det lagt fram både ein NOU og ei stortingsmelding med høge ideal om kva som trengst for å få til eit tilgjengeleg samfunn. Mykje av utfordringane ligg i å følgje opp desse, seier den påtroppande leiaren, Jan Tøssebro. Han arbeider ved Institutt for sosialt arbeid og helsevitskap.

Dei 13 medlemmane i rådet har til saman brei røynsle frå samfunnet og særskilt innsikt i dei utfordringane som funksjonshemma møter i kvardagen. Av dei 13 medlemmane er fem oppnemnt etter forslag frå funksjonshemma sine organisasjonar.

- Regjeringas stortingsmelding om politikken for å byggje ned funksjonshemmande barrierar er no til behandling i Stortinget. Eit tett samarbeid med rådet vil vere til god støtte for Regjeringa i det vidare arbeidet med å gjere samfunnet meir tilgjengeleg for alle, seier sosialminister Ingjerd Schou.

Rådet deltar i drøftingar med representantar for offentlege instansar og institusjonar om spørsmål av stort verd for situasjonen til funksjonshemma. Det er gjort enkelte endringar i reglementet for å sikre ein tettare dialog mellom rådet og departementa.

Rådet skal også komme med initiativ og tilrådingar ovanfor offentlige instansar og institusjonar. Rådet informerer utetter m.a. gjennom tidsskriftet Notabene og ulike konferansar.

Medlemmar i Statens råd for funksjonshemma:
1. Professor Jan Tøssebro, Trondheim, leiar.
2. Rådgivar Rune Stureson, Oppegård, nestleiar.
3. Administrerande direktør Torild Jakobsen, Bodø.
4. Professor Sigmund Asmervik, Moss.
5. Assisterande fylkesmann Tor Stafsnes, Vadsø.
6. Forskar Hilde Haualand, Ås.
7. Leiar for Handikapprogrammet i Telenor, Ingrid Ihme, Oslo.
8. Spesialkonsulent Solfrid Fossberg, Leikanger.
9. Leiar i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Arnt Holte, Oslo.
10. Generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Liv Arum, Oslo.
11. Leiar i Foreningen for søvnsykdommer, Margaret Ramberg, Mjøndalen.
12. Leiar i Norges Blindeforbund, Åge Nigardsøy, Trondheim.
13. Leiar i Norges Handikapforbund, Gunnar Buvik, Sarpsborg.