MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Lars Erik Borge: Herren over kommuneøkonomien (6.10.03, 20:17)

Merk deg navnet Lars Erik Borge. Snart står ordførere i småkommuner i kø for å skjelle ham ut.

FAKTA

Navn: Lars Erik Borge
Alder: 39 år
Bor: Jakobsli i Trondheim
Sivil status: Samboer
Utdannelse: Sosialøkonom og doktorgrad fra UiO.
Yrkeskarriere/sentrale verv:
Ansatt ved NTNU siden 1990. To års engasjement i kommunal- og regionaldepartementet. Sekretariatsleder Rattsø-utvalget, leder for teknisk beregningsutvalg som beregner overføringer til kommunene, fersk leder i Inntektssystemutvalget.

Professoren kommer etter alt å dømme til å bli omstridt og utskjelt i pressen når han skal gi råd om hvilke kommuner som bør slå seg sammen og hvilke som fredes. NTNU-professoren er ikke redd for å stikke hånda inn i et vepsebol av de helt sjeldne. Han ble forrige uke leder for det nye Inntektssystemutvalget, som skal se på overføringene til kommunene - og hvordan de kan endres for å få til en mer effektiv tjenesteproduksjon.

Vil foreslå storkommuner
I dag gir staten ekstra stor støtte til småkommuner med få innbyggere. Borge og hans utvalg skal se på hvordan kommuner som naturlig kan slå seg sammen med andre, skal få mindre statsstøtte. Eksempel på slike er små kommuner som grenser til en større.

I dag vil mange små kommuner tape på å slå seg sammen på grunn av statens overføringssystem. Utvalget skal være konkret på hvilke kommuner som bør få fortsette å ha dagens høye overføringsnivå. Kommuner som ikke havner på Borges liste, vil altså bli utsatt for et hardt press for å slå seg sammen.

- Du er ikke redd for å gå ut i stormen, siden du tok på deg å være leder for dette utvalget?
- Jeg er ikke redd for debatt. Ingenting er morsommere enn en god debatt, bare så lenge det ikke går over i skittkasting, kommenterer Borge. Han påpeker at han er opptatt av å gjøre et godt faglig arbeid først, så får han ta debatten etterpå.

Fra den akademiske høyden på Dragvoll er professor Lars Erik Borge en av de mektigste menn i norsk kommunesektor.
I Rattsø sine fotefar
Borge har erfaring fra harde debatter, og vet hvor følsomt forslag om kommunesammenslåinger kan være for enkelte. Han var sekretariatsleder for Rattsø-utvalget, som anbefalte en dramatisk reduksjon i antall kommuner. Borge-utvalget skal delvis følge løypa som Rattsø-utvalget tråkket opp.

Forskjellen ligger i at det nye utvalget kun skal se på rammeoverføringer, mens Rattsø-utvalget hadde en bredere gjennomgang av kommunenes inntekter. I tillegg har forskningen utviklet seg siden den gang, slik at det i dag foreligger nye data og nye metoder.

Borge nøler et øyeblikk når vi spør om han har reflektert over makten han vil få som leder for det statlige utvalget.

- Det er klart at jobben innebærer et stort ansvar. Analysene vi leverer kommer trolig mange til å føle på kroppen. Derfor er det ekstra viktig at vi gjør en så god faglig jobb som overhodet mulig, svarer han.

Rask karriere
Borge har utmerket seg med en kometkarriere innen eget felt. Han er kjent som en dyktig og ambisiøs forsker. Selv om han ikke er 40 år, har han både rukket å være sekretariatsleder for Rattsø-utvalget og blitt professor ved Samfunnsøkonomisk institutt, hvor han også er instituttleder. Han har også vunnet Wicksell's forskerpris for forskere under 30 år.

- Jeg har vært interessert i samfunnsøkonomi helt siden ungdomsårene. Faginteressen ble vekket da jeg gikk gymnaset. I bunn ligger det en generell samfunnsinteresse som er helt grunnleggende for å drive på med det jeg gjør, avslutter forskeren.

Tekst og foto: Espen Leirset