MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

LESERBREV

Martin Gustavsen: Mange brudd på kjeller-reglene (23.11.03, 19:19)

Den 6.november leser jeg en nyhet i UA som omhandler kjellersaken, og jeg må si jeg ikke kjenner meg helt igjen i noen av meningene som kommer frem. Når jeg de neste dagene også leser noen av leserbrevene føler jeg at jeg må reagere.

Det at NTNU avviser forslaget om kjellerdrift på campus pga. at de mener det er SiTs ansvar synes jeg er rart. Ikke bare har de en slik ordning i Oslo, Bergen, på HiST og kanskje flere steder, men det er også bare et mindretall av studentene som hører til SiT som hører til en kjeller. Det er først og fremst Gløshaugenstudenter som bruker dem og de utgjør under 30 prosent av studentmassen. NTNU går også ut og sier at det er samskipnaden som har ansvar for velferdstiltak.

I lov om universiteter og høgskoler § 44 står det:
"Styret har det overordnede ansvar for studentenes læringsmiljø. Styret skal, i samarbeid med studentsamskipnadene, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre studentvelferden på lærestedet."

I lov om studentsamskipnader § 3 står det:
"Utdanningsinstitusjonen har det overordnete ansvar for studentenes læringsmiljø. Utdanningsinstitusjonens ledelse skal, i samarbeid med studentsamskipnaden, legge forholdene til rette for et godt studiemiljø og arbeide for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen. Ansvaret omfatter også å stille egnede lokaler til rådighet for studentsamskipnaden."

Altså som en del andre utdanningsinstitusjoner har forstått, er det de som har det overordnete ansvaret for studentvelferden på lærestedet.

Når journalisten intervjuer en 4-åring, en 8-åring og en 9-åring og bruker dem som "bevis" på at beboerne er likeglade må jeg bare le, og forhåpentligvis var det meningen også. Også den ekstremt subjektive vinklingen fra journalistens side bekymrer meg. Alle tegn på samarbeid er redigert bort, blant annet et bortimot en times intervju med meg og andre velferdstingsrepresentanter. Intervjuene med studentrepresentanten i styret og kjellerssjefene er også drastisk kuttet ned til å bare innholde det som kan tolkes som kjellerfiendtlig og dårlig samarbeidsvilje.

De siste ukene har jeg fått en følelse av at fleste av dere ikke har vet hva det innebærer å sitte i et styre, det er en stor forskjell fra å sitte i Studentutvalgene, Studenttinget eller Velferdstinget som er interesseorganisasjoner for studentene. Når du som student sitter i styret i et selskap er du på lik linje med de andre styremedlemmene ansvarlig for alt som selskapet gjør. I SiT sitter det studenter i de fleste styrene for å sikre brukerkompetanse, men når avgjørelsene taes er det ansvaret ovenfor selskapet som kommer først.

Angående denne saken, har kjellerne i lang tid brutt reglene regelmessig uten at noen har reagert. Natt til 17.mai i år ble brannmannskapet hindret i å utføre jobben sin og noen kastet flasker på dem, den ene brannmannen måtte på sykehus med kuttskader i hodet. Dette gjorde at styret så seg nødt til å sette ned foten. I ettertid ble det reagert på radikale endringer av reglementet uten at studentene (les Velferdstinget) hadde uttalt seg.

På det første styremøtet etter sommerferien sa styret seg enig i dette. De bestemte da at reglementet skulle taes opp igjen på siste møte før jul etter at Velferdstinget hadde uttalt seg. Rundt den 1.oktober ble det satt ned en gruppe med to kjellersjefer, to husverter, to fra Velferdstinget, Bomiljøkonsulenten i SiT Bolig og en av ansatterepresentantene i styret. Vi har jobbet med et forslag til nytt reglement som ble lagt frem og vedtatt på Velferdstingsmøtet den 13.november, og det vil overraske meg veldig hvis Styret ikke vedtar det samme på deres møte den 25.november.

På grunn av det brede og gode samarbeidet som har vært i prosessen med å skrive det nye reglementet får vi håpe at alle vil respektere det.

Velferdstingets arbeidsutvalg
v/Martin Gustavsen

 
 
    
 SEND INN LESERBREV TIL
 REDAKSJONEN >>>
 
 FLERE LESERBREV:
Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk (19.1 2010)
 
Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken (15.1 2010)
 
Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut? (13.1 2010)
 
Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK (30.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis (21.12 2009)
 
Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU” (15.12 2009)
 
Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva? (10.12 2009)
 
Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker (10.12 2009)
  Allan Krill: For mappa mi (14.12 2009)
 
Per Carlsen: Læresteder i klemme (7.12 2009)
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme (9.12 2009)
 
Odd W. Andersen: Saltkraftverk (30.11 2009)
 
Arkiv