MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Per Ivar Maudal: Vil overta NTNUs direktørstol (26.11.03, 13:24)

Avtroppende konsernsjef i Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT), Per Ivar Maudal, er lysten på en ny topplederstilling. Han vil bli nåværende universitetsdirektør Vigdis Moe Skarsteins etterfølger.

Etter 20 år som sjef i SiT, er Per Ivar Maudal ledig på jobbmarkedet. Men 60-åringen har ingen planer om en tidlig pensjonisttilværelse.

– Jeg har søkt på stillingen som ny universitetsdirektør, sier Maudal til Universitetsavisa.

FAKTA

Navn: Per Ivar Maudal
Alder: 60 år
Bor: Rosenborg gate, Trondheim.
Sivil status: Gift. To barn fra forrige ekteskap, tre barnebarn.
Utdannelse: Cand. mag. Hovedfag i teoretisk fysikk ikke avsluttet. Administrativ etterutdanning ved NTH og i England.
Yrkeskarriere og sentrale verv: En rekke verv alt fra studietiden av, blant annet i det første interimstyret for universitetet i Trondheim, Hovedkomiteen i Norsk Forskning og Studentsamskipnadens styre. Jobbet 1971 – 78 for universitetet i Trondheim. Skrev utredninger om universitetets fremtidige organisasjons- og administrasjonsstruktur og var på slutten leder av økonomiavdelingen.
Ansatt som kontorsjef i Studentsamskipnaden (SiT) i 1978. I 1983 ble Maudal konsernsjef og administrerende direktør, en stilling han har hatt frem til nå.

Endringer
NTNU har opplevd store endringer de siste årene, og denne prosessen er nok langt fra over. Hvis den todelte ledelsesmodellen også blir endret, vil det påvirke innholdet i den stillingen Maudal ønsker seg. Men det er nettopp de pågående forandringene som gjør ham interessert i jobben.

- Jeg ser for meg en 2-3-årig endringsprosess, som jeg gjerne vil være med på, sier han.

Lenge før Maudal satte sine bein i Samskipnadens ledelse for første gang, drev han med universitetsplanlegging. – Slik sett vil sirkelen på en måte være sluttet hvis jeg får jobben, sier han.

Og skulle den nye universitetsdirektøren ikke hete Per Ivar Maudal, insisterer han på at han ikke ser på det som noen ulykke.

– Jeg vil ikke slåss for denne stillingen, og jeg ser uansett ikke for meg at jeg skal sitte frem til pensjonsalderen. Det finnes mange konsulentoppdrag og styreverv som jeg kunne tenkt meg, forteller han.

Fornøyd
Studentsamskipnaden i Trondheim ble etablert i 1948. Siden 1983 har Per Ivar Maudal vært øverste sjef for en mangslungen virksomhet. Boliger, kantiner, bokhandel, idrettssenter og barnehage - for å nevne noe. Konsernsjefen sitter med ansvaret for velferdstilbudet til 28.000 studenter.

Det er en fornøyd mann som ser tilbake på de siste 20 årene.

– Er det ikke noe du angrer på?

– Den vanskeligste saken, som også var åpenbart feil, var TAK, sier Maudal.

For de som ikke husker så langt tilbake så skjedde dette for ti år siden da Samskipnaden skulle satse på media, og dannet Trøndelag Avis og Kringkasting. Studentene protesterte og sa at Samskipnaden gamblet med pengene deres. Prosjektet mislyktes og førte til økonomiske tap.

OVER PLENA? Han har hersket over Samskipnaden i 20 år. Nå vil Per Ivar Maudal flytte over plena til Hovedbygningen og bli toppsjef ved NTNU.
– Samskipnaden spenner over mange felt – fra studentvelferd til forretningsvirksomhet, sier Maudal.

Omstridt
I fjor satte Samskipnaden i gang bygging av 148 leiligheter på Søndre Berg. Ingen av leilighetene er forbeholdt studenter, men selges i det åpne markedet. Samskipnaden vil tjene cirka 50 millioner kroner på prosjektet. Der Maudal ser inntekter som kan komme studentene til gode på et senere tidspunkt, ser andre en samskipnad som driver business som et hvilket som helst privat foretak. Utdanningsdepartementet kom til slutt til at Samskipnadens boligprosjekt lå i en juridisk gråsone – men at det under tvil var akseptabelt. Byråkratene i departementet ga imidlertid SiT en påminnelse om at de først og fremst er til for studentene.

Maudal ville ikke hatt noe ugjort i denne saken.

– Vi tjener 50 millioner, som kan brukes til å kjøpe sentrumsnære tomter hvor det kan bygges studentboliger, sier han.

– Synes du at du har fått litt for mye kjeft til tider?

– Jeg synes vel det blir mye kjeft i blant, selv om det er en del av jobben å ta imot kjeften når noe går galt. Kunne jeg ikke levd med det, ville jeg sluttet for lenge siden, sier han.

Det sies at Maudal har skrevet noen leserinnlegg hvor kritikerne får gjennomgå. Men brevene har aldri stått på trykk, siden han har latt være å sende dem til ei avis.

Ren avreagering, med andre ord.

Men han ser ikke bort fra at han finner dem frem igjen en dag. Kanskje i forbindelse med ei bok om Samskipnaden. Han er ikke fremmed for den tanken.

– Jeg kjenner jo organisasjonen svært godt innenfra. Det er egentlig bare et spørsmål om å finne den rette vinklingen, slik at det blir ei lesbar bok, sier han.

SKRIBENT: Per Ivar Maudal skriver gjerne leserinnlegg - men lar ingen andre få lese dem.
Stolt
Maudal er stolt av Samskipnadens økonomi. Han er også fornøyd med å ha fått gjennomslag for viktigheten av å sette av penger til vedlikehold av studentboligene og over idrettssenteret som Samskipnaden bygde på Dragvoll.

- Har kravene til studentvelferd endret seg opp gjennom årene?

– Ja, fordi både studentene og hele samfunnet har endret seg. På 70-tallet oppførte studentene seg som én samlet gruppe. I dag er hver student mer opptatt av sine individuelle behov. Hele samfunnet er blitt mer individorientert, og da må Samskipnaden gjenspeile dette i tilbudet sitt. Før kunne vi bygge som på Moholt og servere kjøttkaker med brun saus i kantinene. Det holder ikke lenger. Nå må tilbudet vårt være mer variert, mener Maudal.

– Hvordan blir fremtidens Samskipnad?

– Det har vært store endringer de siste årene, og mer vil skje. Samskipnaden kan bli nødt til å konkurrere med private selskaper om de tjenestene den utfører nå. Styrken vår er at vi har jobbet med studentene i så mange år. Vi vet hva de vil ha. I fremtiden må vi satse på det nære forholdet til universitetet og studentene, og vi må levere konkurransedyktige tjenester, mener Maudal.

Tekst og foto: Svein Arild Sletteng