MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Norge flinkest i Europaklassen (2.12.03, 00:30)

Norge er sammen med Danmark og Italia de landene som har kommet lengst når det gjelder oppfølgingen av den såkalte Bologna-prosessen.

I arbeidet med å samordne høyere utdanning i Europa har Norge vist seg langt ivrigere enn mange EU-land. Blant annet har vi her til lands innført nytt grads- og karaktersystem, studiepoeng og internasjonalt vitnemålstillegg.

I DET GODE SELSKAP: Norge og de andre landene på kartet som er merket med rødt har alle innført det nye bokstavkaraktersystemet ECTS innen høyere utdanning. Landene med andre farger henger av ulike grunner etter i harmoniseringen på dette området.
Ferdig harmonisert innen 2010
Dette viser rapporten Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2003/04. National Trends in the Bologna Process. Rapporten beskriver strukturen innenfor høyere utdanning i de landene som arbeider mot et felles europeisk område i høyere utdanning innen 2010. Rapporten, som dekker studieåret 2003/2004, publiseres av EUs informasjonsnettverk for utdanning - Eurydice.

Rapporten viser at Norge er ett av tre land som både har innført:

 • 3+2-modellen, bachelor- + mastergrad.
 • ECTS-systemet for studiepoeng.
 • Det internasjonale tillegget til vitnemålet (diploma supplement).

  Det framheves også at Norge og Estland er alene om å la programmer på masternivå inngå i voksenopplæring.

  Mange diskuterer fortsatt
  En statusbeskrivelse av Bologna-prosessen viser at:

 • De fleste land har innført eller innfører 3+2-modellen. I sju land diskuteres fortsatt forslaget.
 • ECTS-systemet for studiepoeng er innført eller innføres i alle land bortsett fra Luxemburg og Portugal.
 • Tillegget til vitnemålet (diploma supplement) er innført fast i 7 land og tilbys i 13 andre.

  Stor konferanse i Bergen
  I alt 40 land er nå med i Bologna-prosessen, og Russland er av de siste landene som har sluttet seg til. Norge skal være vertskap for den neste europeiske utdanningsministerkonferansen om høyere utdanning. Møtet avholdes i Bergen i mai 2005.

  Konferansen i Norge er en direkte oppfølging av Bologna-prosessen, et alleuropeisk samarbeid for å skape et felles høyere utdanningsområde i Europa. Som vertsland er Norge sentral i ledelsen av arbeidet med å drive Bologna-prosessen fremover, og i tiden frem til møtet i Norge skal endringsprosessen konsentrere seg om tre hovedområder:

 • Kvalitetssikringsarbeid.
 • Innføring av Master - og Bachelorgrader eller tilsvarende.
 • Forbedret system for gjensidig godkjenning av grader og studier.

  I tillegg har utdanningsminister Kristin Clemet lagt sterk vekt på den sosiale dimensjon og studentenes deltagelse i styring av universiteter og høyskoler, og varslet at Norge som vertsland vil ha et sterkt fokus på dette, heter det i en pressemelding fra Utdannings- og forskningsdepartementet.

  Synspunkter på den europeiske samordningen? Send oss et leserbrev.
 •