MENINGER:
 LESERBREV:
  Brynjulf Owren: Tidskrifter og papirforbruk
  Ivar A. Bjørgen: Retten til arbeid. Tanker omkring Brevik-saken
  Rigmor Austgulen: Morsmelk – over og ut?
  Soilikki Vettenranta: JULEGAVE MED BISMAK
  Odd W. Andersen: Smelting i Antarktis
  Berit Kjeldstad og Mads Nygård: ”Mens vi venter på NTNU”
  Allan Krill: For mappa mi
  Greta Aune Jotun: Jøder og arabere, hvem okkuperer hva?
  Bjørn K Alsberg: Å koke suppe på en spiker
  Bjørnar T Kvernevik: Svar: Læresteder i klemme
 

  NYHETSKLIPP
  Stempling: Tromsø innfører ikke
  Sett denne ørnen før?
  Fant jernalderens “missing link”
  130 universitetsansatte kan miste jobben
  Nytt forskningssenter for stamceller
  Skriver Svalbardbok
  Ny mastergrad i bærekraftig arkitektur
  To nye erstatningssaker
  Jerusalem Post: Boikottforslag vekker internasjonal fordømmelse
 

  BILDESERIER
  Immatrikuleringen 2009
  Festmøtet 2009
  Kreator 09
  Bildesymfoni
  Finanskrisen i pepperdeig
  Rocke-Pelle, Rocke-Olsen, swingskjørt og kvinnelige forelesere
  Badekarpadling 2008
  Karrieredagen 2008: Mett på twist
  Immatrikulering 2008
  Shell Eco-Marathon
  Se alle bildeseriene

 REDAKSJONEN:
Tips oss på:
tips@universitetsavisa.no

Ansvarlig redaktør:
Tore Oksholen

Kildehenvisning må benyttes ved kopiering av alt innhold fra dette nettstedet.
Avisas retningslinjer og redaksjon

 

Stolte av arbeidsplassen (1.12.03, 16:11)

Ansatte ved NTNU er i stor grad stolte av å jobbe ved universitetet. Og aller varmest banker hjertet hos kvinner i administrative stillinger, viser en spørreundersøkelse som Norfakta Markedsanalyse AS har gjennomført.

De ansatte er spesielt stolte av instituttet eller seksjonen som de tilhører, mens følelsene nok ikke er like sterke for de organisatoriske nivåene over disse. Det vil si fakultet/avdeling og overbygningen NTNU.

NTNU-er og stolt av det
Men samlet sett oppgir likevel 73 prosent av de ansatte at de er stolte over å jobbe ved NTNU. Følelsene for arbeidsplassen er faktisk sterkest hos det administrative personalet. I denne gruppen er det 83 prosent som svarer at de er stolte over å jobbe ved NTNU, mens andelen blant det vitenskapelige personalet som svarer det samme er 66 prosent.

Til sammenligning svarer 78 prosent at de er stolte av sitt institutt eller seksjon. Også her er kontorpersonalet mer fornøyde enn forskerne. På fakultets- og avdelingsnivå synker graden av stolthet til noe under nivået for hele NTNU.

Generelt i undersøkelsen gir kvinner uttrykk for større grad av stolthetsfølelse enn mannlige ansatte, og følelsene for egen arbeidsplass stiger merkbart med økende alder.

...og forteller det gjerne til andre
I tillegg til spørsmålene om stolthet ble de ansatte også spurt om hvor mye og hvordan de snakker om NTNU utenfor jobben. Ikke uventet kom det her fram en sterk sammenheng med svarene på stolthets-spørsmålene. De som er stolte av egen arbeidsplass snakker gjerne mye og pent om NTNU til venner og kjente. Og tilsvarende har ansatte med dårlige vibrasjoner til arbeidsgiveren, en tendens til å bringe videre sine negative oppfatninger utenfor campus.

60 prosent av de ansatte oppgir at de snakker ofte om NTNU utenom jobben, mens 73 prosent av de ansatte sier de snakker positivt om universitetet til utenforstående.

Ledd i større undersøkelse
Spørreundersøkelsen ble gjennomført i juni på oppdrag fra Informasjonsavdelingen, som ledd i en større kartlegging blant annet av hvordan den interne informasjonen på universitetet fungerer. Et representativt, tilfeldig utvalg av 300 ansatte og 100 studenter ble intervjuet.

En annen, ekstern del av undersøkelsen har tidligere vært presentert, blant annet i Under dusken. Her fremgikk det at nordmenn oppfatter Trondheim som Norges suverent beste studentby.

Resultatene av undersøkelsen brukes nå blant annet i planleggingen av hvordan NTNU i fremtiden skal kunne rekruttere flere gode studenter.

Av Jan Erik Kaarø

Er du stolt av arbeidsplassen din? Si din mening i Universitetsavisa.